Dzisiaj jest Sobota, 26 Maja 2018 roku.

XXIV sesja Rady Powiatu Chojnickiego z 19.05.2017


Dodane: 2017-05-19

Zapis transmisji obrad XXIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego z 19.05.2017. Fotogaleria z sesji.

0.00 - otwarcie Sesji przez przewodniczącego Rady Roberta Skórczewskiego.

1.15 - sprawozdanie Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

4.20 - Sprawozdania przewodniczących Komisji: Edukacji; Rewizyjna (5.20); Kultury i Sportu (6.50); Infrastruktury (7.15); Rolnictwa (7.50); Zdrowia (9.00); Budżetu (9.40).

12.50 - Interpelacje.

Krystyna Kijek: w Moszczenicy należy wykonać dwa odcinki chodnika; kiedy dojdzie do wycinki dębów na drodze z Jarcewa do szosy Chojnice - Brusy?

14.50 - Mirosława Dalecka: jakie są zmiany wysokości płac w Wydziale Inwestycji po konkursie na dyrektora?; czy w składzie komisji konkursowej na dyrektora ZSS w Czersku będzie radny z komisji edukacji?; należy zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Żeromskiego - Reymonta w Chojnicach po niedawnym wypadku obok przedszkola; o organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej w czasie jej remontu na prośbę jej mieszkańców - Proszę o szczegółowe przedstawienie porozumienia w tej sprawie; od 22.00: "P.Starosto, co to jest za pismo? Ponieważ wszyscy radni je otrzymali 8 maja z Biura Rady Powiatu, uważam, że pan Starosta powinien udzielić wyjaśnień. Należą się radnym i mieszkańcom. Proszę o informacje, co znajduje się we wniosku z 14.03.2017; jakie informacje znajdują się na płycie. Jest sprzęt na sali obrad, można by nawet to zobaczyć. Czy prawdą jest, że prokuratura rejonowa w Chojnicach wszczęła z urzędu postępowanie wobec Pana i czego ono dotyczy?"

23.20 - Bożena Stępień: należy odnowić poziome oznakowanie na drogach powiatowych, szczególnie w złym stanie jest w okolicach Charzyków; w b.złym stanie jest nawierzchnia przejazdu kolejowego na trasie Chojnice - Brusy.

24.25 - Mieczysław Pruski: kiedy ruszy przetarg na remont drogi do Konarzyn od szosy Chojnice - Bytów?

26.40 - Maciej Jakubowski: co z remontem ul. Królowej Jadwigi w Czersku?;  co z przebudową ul. Klonowej w Pawłowie?; trzeba oczyścić rów melioracyjny w okolicach os.Tucholska w Czersku; droga Gutowiec - Woziwoda musi być na bieżąco naprawiana; blok pytań ws. ronda biszkoptowego i sporu sądowego z M.Sobolem;

30.45 - Leszek Redzimski: ile w minionych 5 latach było spraw o odszkodowanie komunikacyjne związane ze stanem dróg powiatowych?;  komentarz ws. pisma do Starosty, o którym wcześniej wspomniała Mirosława Dalecka.

32.00 - Eugeniusz Wirkus: Jaka jest szansa na ścieżkę rowerową do Nowej Cerkwi?

33.10 - sprawozdania służb powiatowych za 2016 rok.

M.Dalecka ws. sprawozdania PUP; 38.00 - M.Dalecka: jaki jest odsetek dzieci niezaszczepionych? dyr. Sanepidu I.Zalewska do 49.30.

50.30 - przerwa w obradach

1.04.10 - wznowienie obrad. Starosta Stanisław Skaja przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 - do 1.12.10. Wypowiedzi szefów komisji rewizyjnej oraz budżetu; Dyskusja: 1.16.20 - Zenon Bieliński; 1.18.20 - Bożena Stępień odczytuje stanowisko radnych z klubów Razem dla Powiatu i PO; 1.21.15 - Leszek Redzimski; 1.26.45 - Mirosława Dalecka; 1.30.45 - odpowiedzi Stanisława Skai.

1.42.14 - głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok. 18 za, 2 (Z.Bieliński i M.Dalecka) wstrzymało się.

1.45.10 - kolejne uchwały. 

Mirosława Dalecka - nie ma w uchwale o przyjęciu sprawozdania Szpitala informacji o sposobie pokrycia straty. 

1.50.45 - odpowiada Skarbnik Powiatu Elżbieta Smaglinska.

1.53.40 do 2.05.12 - odpowiada zastępca dyrektora Szpitala ds. ekonomicznych Maria Nieżorawska.

2.07.00 - Odpowiedzi na interpelacje.

Stanisław Skaja: dla Mirosławy Daleckiej. 2.13.45: "Jeśli chodzi o moją sprawę. Ona pojawiła się nie tylko w pani interpelacji. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Składam oświadczenie. W związku z pismem z 5 maja 2017 skierowanym do Starosty Chojnickiego zatytułowanym "Wniosek o udzielenie informacji publicznej" oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do nadania sprawie dalszego biegu. Pisma kierowane do Starosty Chojnickiego, zarówno z 14 marca 2017, jak i z 5 maja 2017, nie podlegają rozpoznaniu, jako sprawy publiczne, gdyż mają charakter wyłącznie prywatny. Ponadto oświadczam, iż to wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia."

2.14.50: Wicestarosta Chojnicki ws. interpelacji drogowych. Od 2.20.08 ws. remontu ul. Strzeleckiej. Od 2.27.40 do 2.32.50 ws. ronda biszkoptowego.

2.34.00 - Marek Jankowski ws. remontu ul.Strzeleckiej i współpracy z władzami gminy Czersk.

2.37.00 - wnioski i oświadczenia. Tomasz Orzłowski o konieczności przestrzegania w lasach przepisów ppoż.

Zamknięcie obrad. 


Strona główna | Reklama | Kontakt

chojnice.tv 2013 ©
Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością ich autorów lub redakcji czasopism, w których zostały zamieszczone.
Projekt i wykonanie portalu Webrise.pl

Wykonanie portalu Chojnice TV zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.