Dzisiaj jest Piątek, 17 Sierpnia 2018 roku.

Radni z Komisji Edukacji i burmistrz spotkali się z właścicielkami przedszkoli


Dodane: 2018-04-17

W poniedziałek 16.04 radni z Komisji Edukacji, burmistrz Arseniusz Finster, Skarbnik Miasta Wioletta Szreder oraz dyrektor Wydziału Edukacji Grzegorz Czarnowski spotkali się z właścicielkami niepublicznych przedszkoli, które przed ponad 10 laty były jeszcze dyrektorkami samorządowych placówek.

Powodem był ich wspólny list adresowany do władz miasta, by został podniesiony poziom dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Od początku wynosił on 75% kosztów funkcjonowania samorządowego przedszkola, czyli minimalnego progu wymaganego prawem. Najpierw naliczany był od jedynego samorządowego przedszkola pozostałego po przekształceniach, czyli PS nr 9 przy ul. Młodzieżowej. Po jego sprzedaży, od przedszkola w Człuchowie, a do 2017 od placówki w Lęborku. Od stycznia 2018 od nowo utworzonego przedszkola samorządowego w gmachu SP nr 8 w Chojnicach. Nie ma w nim kuchni, więc posiłki są dostarczane w formie cateringu. Skutkuje to obniżeniem dotacji do kwoty 408 zł na 1 przedszkolaka.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez Grzegorza Czarnowskiego kosztów funkcjonowania przedszkola samorządowego i sposobu naliczania dotacji. (Infografika z wydatkami 2018 oraz dochodami 2018 przedszkola samorządowego). Z powodu rozpoczęcia posiedzenia w trakcie konferencji prasowej, relacja video z niego rozpoczyna się od wystąpienia burmistrza Arseniusza Finstera i obejmuje całość pozostałego przebiegu dyskusji.

Burmistrz zreferował (0.00 - 7.15) swe spotkanie z właścicielami "nowych" przedszkoli niepublicznych, którzy przekazali jemu informacje o kosztach funkcjonowania swych placówek. Podzielił się także swymi uwagami nt. podobnych informacji przekazanych pisemnie od właścicielek "starych" przedszkoli. Pierwsza w dyskusji głos zabrała dyrektor "Bajki" Małgorzata Sząszor (od 7.25). Stwierdziła, że I kwartał każdego roku jest nietypowy ze względu na wydatki, więc nie należy brać go do porównań, poza tym bywają nie tylko w tym kwartale niespodziewane wydatki, które nie jest możliwe zaplanowanie. Burmistrz ustosunkowując (od 9.25) się do tej wypowiedzi powtórzył, że nadal domaga się wykazania na co idą pieniądze z opłaty stałej od rodziców. Mirosława Przybylak uzasadniając (od 17.00) brak tej informacji stwierdziła, że zabronił ujawniania tej informacji jej prawnik. 

Nie licząc przewodniczącego Komisji Bogdana Kuffla, w dyskusji brało udział dwoje radnych. Marzenna Osowicka m.in. przypomniała burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi, że dyrektorki przedszkoli (od 22.07) zrezygnowały w zawartej z władzami miasta ugodzie z odsetek od zaległej części dotacji, stwierdziła, że "zaglądanie do cudzych portfeli jest nieeleganckie, gdyż przedszkola są prywatną firmą";  przypomniała ponadto o problemach z dostępem lokalnych mediów i radnych do informacji o finansach komunalnych spółek oraz do dokumentów dotyczących realizacji przez RCI przebudowy ChCK. Pod koniec posiedzenia (od 1.00.00) stwierdziła, że skoro miasto stać na I-ligową Chojniczankę i dotowanie In Vitro, to powinno stać na lepsze finansowanie niepublicznych przedszkoli. Podała poziom dotowania w okolicznych miastach (Kościerzyna 437 zł, Bytów 451 zł i 85%, Lębork i Malbork 510 zł). Natomiast dzięki Markowi Szankowi (1.01.40; wcześniej 14.28; 54.20) głos po raz pierwszy zabrała Skarbnik Wioletta Szreder. Poprosił ją o podanie odpowiedzi na pytanie, czy budżet miasta stać na podniesienie dotacji. Głos zabrał (od 42.00; później 1.03.10) także Grzegorz Wardacki, mąż Mirosławy Wardackiej, właścicielki Promyczka. Zapraszał radnych i władze miasta, by zapoznały się z obiektem przedszkola i dokumentacją finansową; by zobaczyli, na co wydano otrzymane odszkodowanie. Uważa, że kłopoty finansowe przedszkoli rozpoczęły się od momentu "oddania" (słowo i cudzysłów autorstwa p.Wardackiego) państwu Paterek przedszkola przy ul. Młodzieżowej; "Ja nie chciałbym być dyrektorem przedszkola. Zastanawiamy się nad egzystencją przedszkola" - stwierdził.

Bogdan Kuffel w zakończeniu tej części posiedzenia Komisji Edukacji oświadczył (58.55), że trzeba dalej rozmawiać. Radni nie przegłosowali żadnego wniosku czy stanowiska.


Strona główna | Reklama | Kontakt

chojnice.tv 2013 ©
Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością ich autorów lub redakcji czasopism, w których zostały zamieszczone.
Projekt i wykonanie portalu Webrise.pl

Wykonanie portalu Chojnice TV zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.