Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 Września 2018 roku.

Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę


Dodane: 2018-06-18

Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli pracodawca chce ten wizerunek w jakichś celach (np. promocyjnych) wykorzystywać lub potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności, musi uzyskać zgodę zatrudnionej osoby.

„Zgoda ta […] nie może wynikać ze zwierzchnictwa pracodawcy nad swoim pracownikiem. Musi on wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób dobrowolny, jednoznaczny i czytelny. Powinien również określić, jak i w jakich kanałach dystrybucji ten wizerunek może być przez pracodawcę rozpowszechniany, np. na stronie internetowej, wizytówkach czy przypinanych identyfikatorach” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro.

Wyrażoną zgodę pracownikowi w każdej chwili wolno wycofać. Ma on także prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danego wizerunku, jeżeli uzna, że został przedstawiony w niekorzystnym świetle i godzi to w jego dobra osobiste. Aby zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanego wycofania udzielonej zgody, pracodawca powinien przewidzieć w umowie możliwość nałożenia kary na pracownika, który zdecyduje się na to bezpodstawnie. Może to być forma odszkodowania za straty wynikające z wycofania zgody, które pracodawca może ponieść z tytułu dokonanej inwestycji, np. w przypadku produkcji materiałów promocyjnych.

Jeśli pracodawca umieści na terenie swojego zakładu monitoring, to jest zobligowany poinformować pracowników o celu, zakresie oraz sposobie jego zastosowania. Powinno się to ustalić w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy – w obwieszczeniu. Przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy należy przekazać mu powyższe informacje na piśmie. Monitoring nie powinien obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.


Strona główna | Reklama | Kontakt

chojnice.tv 2013 ©
Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością ich autorów lub redakcji czasopism, w których zostały zamieszczone.
Projekt i wykonanie portalu Webrise.pl

Wykonanie portalu Chojnice TV zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.