Na Komisji Rolnictwa ... gonili kormorany

Dodane: 2019-03-19

Podczas dzisiejszego (19.03) posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Chojnickiego głównym tematem było "omówienie problemu populacji kormoranów na obszarze powiatu chojnickiego z udziałem zaproszonych gości."

Jedynymi byli właściciele Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach Andrzej i Tomasz Sosińscy, którzy obszernie przedstawili swe problemy z rosnącą z roku na rok populacją kormoranów. Jedynym członkiem komisji, któremu brakowało przedstawicieli strony "prokormoranowej", była radna Bożena Stępień. Jednak dzielnie ich zastąpiła, nie raz drażniąc inicjatora tego tematu Wicestarostę Chojnickiego Mariusza Palucha.

Na wstępie goście Komisji przedstawili dane statystyczne dotyczące kormoranów na terenie naszego powiatu. Ostatnie liczenie ich populacji na terenach przy Jeziorze Charzykowskim było w 2003 roku. Wówczas było ich ok. 500 sztuk. Szacowano wtedy, że były w stanie w ciągu roku zjeść ok. 73 tony ryb, najczęściej małych. Aktualnie na terenie działania PGRyb. jej właściciele wielkość populacji kormoranów określają na 1400 sztuk w 700 gniazdach i 200 osobników poza gniazdami; na 1 parę kormoranów przypada średnio dwoje "dzieci". Przed laty rocznie odławiano w PGRyb. ok. 240 ton, dziś udaje się ok. 40 ton. Nie tylko kormorany są konkurentem dla rybaków. Wiele kłopotów sprawiają też wydry, czaple i norki amerykańskie. "W czasach, gdy powstał przebój Piotra Szczepanika "Goniąc kormorany", na całych Mazurach było ich kilkadziesiąt sztuk. Dziś w całej Polsce ich liczba przekroczyła 120 tysięcy" - zauważył z przekąsem Andrzej Sosiński. Jako najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą dla korzystających z lasów i jezior metodą zmniejszenia populacji kormoranów goście Komisji uważają metodę olejowania jaj w gniazdach.

Wicestarosta Mariusz Paluch zapewnił radną Bożenę Stępień, że na zaplanowanej na 1.04.2019 w CE-W konferencję naukowa o kormoranach są zaproszeni przedstawiciele każdej opcji. Jest zdania, że społeczeństwo powinno otrzymać informacje o zagrożeniach, które przynoszą kormorany, będące gatunkiem inwazyjnym.

Jedynym przedstawicielem lokalnych mediów na posiedzeniu był dziennikarz Chojnice TV, który prowadził transmisję z obrad.

Tagi: