Retransmisja audio V sesji Rady Miejskiej w Chojnicach z 25.03.2019

Dodane: 2019-03-25

Retransmisja audio V sesji Rady Miejskiej w Chojnicach z poniedziałku 25.03.2019.

Źródło dźwięku - transmisja video realizowana przez UM Chojnice.

0.00 - Przewodniczący RM Antoni Szlanga otwiera obrady.

8.30 - Sprawozdanie burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera; od 26.05 wiceburmistrz Adam Kopczyński nt. m.in. prac nad planem gospodarki niskoemisyjnej; o przygotowaniach do Zjazdu Kaszubów, odbędzie się wyłącznie w Parku 1000-lecia, koszt organizacji 120 tys. zł z budżetu miasta.

34.20 - Sprawozdania przewodniczących komisji RM.

54.10 - Projekty uchwał: pierwsza ws. dofinansowania kwotą 330 tys. zł remontu odcinka b.DK 22 na terenie gminy Człuchów.

1.04.30 - przerwa.

1.32.30 - wznowienie obrad od projektu uchwały ws. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1.45.40 - oświadczenia radnych, dyskusja ws. odpowiedzi UM na złożone pisemne interpelacje. 

1.30.15 - przerwa.

1.51.40 - kolejne projekty uchwał.

2.16.30 - przerwa w obradach w trakcie debaty nad uchwałą ws. odejścia od zwrotu bonifikaty przy wykupie mieszkania komunalnego.

2.25.55 - wznowienie obrad, ww. uchwała zdjęta z porządku obrad; cd. uchwał.

2.47.00 - wnioski i oświadczenia radnych; informacja o składanych interpelacjach i odpowiedziach na nie. Zamknięcie obrad.

Tagi: