Chojnickie ronda mają nazwy tylko na papierze uchwał RM

Dodane: 2019-11-26

"Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zaangażowali się w nazwanie ronda biszkoptowego "Rondem rotmistrza Witolda Pileckiego" - tak rozpoczął swą wypowiedź radny Bartosz Bluma na sesji RM Chojnic z 20.11.2019.

Wtedy to z inicjatywy Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Chojnicach została podjęta stosowna uchwała. Wcześniej Zespół ds. Nazewnictwa Miejskiego zaakceptował zaproponowaną nazwę. 

Jak słychać na nagraniu audio z sesji, także Bartosz Bluma używa potocznej nazwy ronda u zbiegu ulic Wysokiej, Mickiewicza, Zielonej, Derdowskiego i Kilińskiego.

W niedzielę 24.11 i w poniedziałek 25.11 (rondo Marszałka Piłsudskiego) zajrzeliśmy z kamerą na wszystkie ronda, którym do tej pory radni nadali nazwy. W 2012 uchwalono nazwy "Kardynała Stefana Wyszyńskiego" (ulice 14 Lutego/Sępoleńska - Kardynała Stefana Wyszyńskiego (na tabliczce napisano: "K.S.Wyszyńskiego") - Aleja Brzozowa) oraz "Marszałka Józefa Piłsudskiego" (ulice Piłsudskiego - Świętopełka - Warszawska - Dworcowa). Nie stwierdziliśmy na wysepkach czy przy rondach jakichkolwiek tabliczek z nazwą ronda. W 2014 nazwano ronda "Strzeleckie" (ulice Strzelecka - Bytowska - Batorego) i "Zielone" (Strzelecka - Zielona). Także nie ma tabliczek z nazwą. Na pomniku ze strzelcem na szczycie jest tylko tablica z informacją o unijnej inwestycji. Jeszcze wcześniej zostało nazwane przez radnych pierwsze w Chojnicach rondo na skrzyżowaniu ulic Szerokiej - 14 Lutego/Sępoleńskiej - Człuchowskiej - Sukienników: "Rondo im. XXV-lecia NSZZ Solidarność". Do remontu ciągu Człuchowska - Sukienników z powodu modernizacji kanalizacji deszczowej na jej wysepce istniała stosowna tablica informacyjna. Po splantowaniu wysepki i założeniu nowej zieleni na niej, tablica nie wróciła na swoje miejsce. Zapytaliśmy o jej losy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Czekamy na odpowiedź.

Kolejnym inicjatorom nadania nazw rondom sugerujemy, by w projektach uchwał zapisać termin ustawienia odpowiednich tablic informacyjnych o nazwie i z notką biograficzną o patronie.

Na miniaturce video rondo biszkoptowe/rtm. W.Pileckiego. W nagraniu migawki z wymienionych wyżej rond.

Tagi: