XVI sesja Rady Gminy Człuchów z 30.01.2020 r.

Dodane: 2020-01-31

Zapis transmisji obrad XVI sesji Rady Gminy Człuchów z czwartku 30.01.2020.

0.00 - Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Annę Duraj, przedstawienie projektu porządku obrad.

5.45 - Projekt uchwały ws. skargi na kierownika GOPS.

20.30 - Nowelizacja budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok.

24.40 - Nowelizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

26.00 - Przyjęcie Gminnego Programu Antyalkoholowego i Przeciwdziałania Narkomanii.

36.45 - Projekt uchwały ws. średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020.

45.00 - nowelizacja uchwały ws. opłat za zajęcia pasa drogowego.

48.20 - projekt uchwały ws. przystąpienia Gminy do programu Asystent osoby niepełnosprawnej.

56.10 - projekt uchwały ws. wyboru drugiego przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Gmin Powiatu Człuchowskiego ds. Transportu Publicznego.

58.10 - projekt uchwały ws. nadania SP Stołczno imienia Mariana Rejewskiego.

1.04.40 - Plany pracy na 2020 Rady Gminy i Komisji RG.

1.17.20 - blok uchwał ws. przedłużenia umów dzierżawy gruntów.

1.28.20 - Sprawozdania za 2019 z prac Komisji RG.

1.46.15 - Wolne wnioski i zapytania Radnych i Sołtysów: jakie będą koszty udziału Gminy w Związku Powiatowym do Transportu Publicznego; na jakim etapie są prace przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w Gminie; co z odbiorem śmieci z terenów przy wiejskich świetlicach i placach zabaw; co z projektem budowy chodnika w Dobojewie; ponownie ws. wkładu finansowego Gminy w transporcie powiatowym; czy jest możliwość podłączenia do kotłowni CO w SP Rychnowy budynku z biblioteką i mieszkaniami.

1.55.00 - Wystąpienie mieszkańca Gminy Ryszarda Gwizdały.

Zamknięcie obrad.

Tagi: