XIX sesja Rady Gminy Człuchów z 5.06.2020 r.

Dodane: 2020-06-06

Zapis transmisji obrad XIX sesji Rady Gminy Człuchów z piątku 5.06.2020 r. Obrady odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Polnicy.

0.00 - Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Annę Duraj, przedstawienie projektu porządku obrad.

2.30 - Raport o stanie Gminy Człuchów za 2019 rok; do 42.30 wystąpienie Wójta Pawła Gibczyńskiego, debata z udziałem radnych (nie zgłosił się żaden mieszkaniec); udzielenie votum zaufania Wójtowi Pawłowi Gibczyńskiemu - 14 za (jednogłośnie);

58.00 - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Człuchów za 2019 rok; wystąpienie Skarbnik Gminy Anety Gliszczyńskiej, dyskusja i głosowania; za udzieleniem absolutorium Wójtowi Pawłowi Gibczyńskiemu - 14 radnych;

1.13.45 - Sprawozdania z działalności w 2019 gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyskusja nad nimi - Zakład Gospodarki Komunalnej; 1.21.40 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 1.26.10 - Gminna Biblioteka Publiczna.

1.31.45 - Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Żaden mieszkaniec Gminy Człuchów nie zgłosił się do wystąpienia na sesji Rady Gminy.

Zamknięcie obrad.

Tagi: