LGR Morenka informuje - są dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Dodane: 2020-06-12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu "Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020". Dotyczy także firm z województwa pomorskiego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. wyżej wymienieni, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Ile można otrzymać?

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (stawka jednostkowa pomnożona przez liczbę miejsc pracy), przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy, Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania. Wkład własny nie jest wymagany.

Jak i gdzie składać wnioski o pomoc?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem https://lsi1420.parp.gov.pl/home, Wnioski należy składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Średni przedsiębiorcy z woj. pomorskiego aplikują o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Szersze informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową – do pobrania ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tagi: