W kinie w ChCK w maseczce i z dowodem osobistym

Dodane: 2020-06-16

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza po przerwie od 19 czerwca na seanse filmowe. Dla swych widzów przygotowali 6 propozycji w czerwcu. Znane są także nowe procedury zachowań.

W trosce o bezpieczeństwo widzów i pracowników, ChCK wprowadziło szereg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej prezentujemy najważniejsze rzeczy, o których muszą pamiętać widzowie udający się do naszego kina:

- osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy (kaszel, gorączka) nie powinni przychodzić do kina,

- widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przed, w trakcie i po seansie filmowym,

- ograniczona jest liczba miejsc na sali kinowej, widzowie siadają co drugi rząd, z zachowaniem jednego wolnego miejsca obok,

- obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

*widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

*widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

*osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

- osoby wchodzące do obiektu powinny zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do sali kinowej),

- osoby uczestniczące w seansie kinowym zobligowane są do zachowania wymaganego dystansu społecznego,

- zachęcamy do kupna biletów drogą elektroniczną,

- widzowie nabywający bilety w kasie kina proszeni są o pozostawienie danych kontaktowych, które zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

Kasa kina czynna będzie na godzinę przed seansem filmowym.

Źródło - Chojnickie Centrum Kultury.

Tagi: