Porody rodzinne znów możliwe w chojnickim szpitalu

Dodane: 2020-06-16

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach informuje, że od 22 czerwca przywraca możliwość odbywania „porodów rodzinnych”.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, będą one obwarowane następującymi ograniczeniami zgodnymi z zaleceniami Konsultantów Krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii:

- Kobiecie rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba.

- Przez osobę towarzyszącą rozumie się męża/partnera lub inną osobę wskazaną przez kobietę, która mieszkała z rodzącą przez co najmniej 14 dni przed porodem. Rekomendujemy, aby na co najmniej 14 dni przed porodem para planująca poród rodzinny, ograniczyła do niezbędnego minimum kontakty fizyczne z innymi osobami. Członkowie rodziny lub osoby bliskie emocjonalnie kobiecie w ciąży, ale nie zamieszkujące z nią, mają większe ryzyko posiadania innego statusu wirusologicznego niż rodząca, dlatego nie są preferowanymi towarzyszami podczas porodu.

- Osoba towarzysząca, tak samo jak kobieta zgłaszająca się do porodu, zobowiązana jest w pierwszej kolejności udać się do Polowej Izby Przyjęć w celu odbycia wywiadu epidemiologicznego.

- Osoba towarzysząca zostanie wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia się porodu i opuszcza oddział po upływie około 2 godzin od jego zakończenia.

- Jednoczasowo może odbywać się jeden poród z udziałem osoby towarzyszącej z uwagi na dostępność tylko jednej sali jednoosobowej spełniającej wymogi sanitarno-epidemiologiczne podczas pandemii COVID-19. O tym kto zostanie wpuszczony na oddział decyduje kolejność rozpoczynania się akcji porodowych. Nie ma możliwości rezerwacji sali.

- Osoba towarzysząca zobowiązana jest przez cały czas pobytu w szpitalu mieć założoną maseczkę, rękawiczki, ochraniacze na obuwie oraz fartuch. Przed założeniem środków ochrony należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. Środki ochrony zostaną zapewnione przez szpital.

- Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca nie może samowolnie opuszczać sali porodowej, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w porodzie rodzinnym informuje o tym personel medyczny.

- Osoby towarzyszące mają obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń personelu medycznego.

- Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala.

- W oddziale obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Tagi: