Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Chojnickiego za Rok 2019 na sesji Rady Powiatu w dniu 2 lipca

Dodane: 2020-06-16

Na XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41 - odbędzie się debata nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za rok 2019.

Zgodnie z art. 30 a ust. 6 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Powiatu Chojnickiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami - co najmniej 150 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie (wzór zgłoszenia w załączeniu). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

W związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za rok 2019 są przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, Biuro Rady pok. 40 do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30. Udział w debacie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Formularz zgłoszenia oraz Raport znajduje się na stronie www Starostwa.

Tagi: