XX sesja Rady Gminy Człuchów z 19.06.2020 r.

Dodane: 2020-06-22

Zapis transmisji obrad XX sesji Rady Gminy Człuchów z piątku 19.06.2020.

0.00 - Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Annę Duraj, przedstawienie projektu porządku obrad.

6.45 - Stan bezpieczeństwa publicznego, porządki i ładu na terenie Gminy: wystąpienie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie podinsp. Karola Dziemiańczyka; 15.40 - wystąpienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie Ernesta Szczepańskiego.

27.40 - podjęcie uchwał.

1.14.00 - Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

1.17.10 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

1.22.30 - sprawozdanie Wójta Pawła Gibczyńskiego z działalności w okresie międzysesyjnym: o remoncie drogi do Zagórek w układzie Gmina - Przedsiębiorcy; o przetargu na remont drogi do Chrząstowa; o światłowodzie z Internetem; o przygotowaniach do rozbudowy sieci gazowej; o konsultacjach projektu remontu DK 25 Wierzchowo - Kamionka; o wnioskach suszowych; nagrody Wójta dla najlepszych uczniów są w wysokości 1000 zł; o budowie placów zabaw; o działalności KGW; o dochodach ze sprzedaży działek budowlanych; o 114 laptopach z programu Aktywna Szkoła.

1.32.30 - dyskusja nad sprawozdaniem, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

1.42.30 - Wystąpienia mieszkańców: Izabela Odejewska z CANPOL Sieroczyn dziękuje władzom Gminy za udzieloną pomoc po wystąpieniu pandemii.

Zakończenie obrad.

Tagi: