Kaszubski Leonardo da Vinci - na ratunek jego dziełom. Zbierają pieniądze na PolakPotrafi.pl

Dodane: 2020-07-16

"We wsi Brusy-Jaglie na Kaszubach znajduje się z pozoru zwyczajny dom, a przy nim zaczarowany ogród stworzony przez Józefa Chełmowskiego i jego małżonkę Jadwigę.

To magiczne miejsce zrodziło się z jego wytrwałej pracy, pasji i unikalnego sposobu postrzegania świata, które znalazły odbicie w stworzonych przez artystę rzeźbach, malarstwie i księgach. Łącznikiem do świata twardo stąpających po ziemi ludzi była jego żona Jadwiga, dbająca na co dzień o obejście, jak również o niezbędne warunki do pracy swojego męża. Dziedzictwem pozostawionym przez Józefa Chełmowskiego w wystawie plenerowej jest ponad 400 prac, w tym 50 masywnych rzeźbionych, w większości również polichromowanych uli. Józef Chełmowski nie naśladował żadnego trendu, lecz stworzył swój odmienny i wartościowy styl, który wyszedł poza granice sztuki ludowej. Był obserwatorem i kronikarzem, który próbował wytłumaczyć zawiłości świata poprzez rzeźbę i malarstwo jak niegdyś Biblia pauperum.

Kontynuując gościnność przodków pokazujemy magiczne domostwo odwiedzającym. Niestety, nieustanne zmiany warunków atmosferycznych odciskają widoczny ślad na plenerowej wystawie. Aby urzeczywistnić dzieło rewitalizacji miejsca, powołaliśmy Fundację im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich. Realną szansą na zwycięstwo jest utworzenie na miejscu w skansenie profesjonalnej pracowni konserwatorskiej. Wiąże się to z nakładami finansowymi. Rzeźby nie chciałaby dłużej czekać, więc wierzymy, że razem zorganizujemy tegoroczną edycję warsztatów konserwatorskich. Więcej o naszej działalności dowiesz się na https://www.facebook.com/jozefchelmowski/,  http://fundacja.jozefchelmowski.pl/

Celem projektu jest zrealizowanie na terenie skansenu, któremu oddaliśmy swe serce i spracowane dłonie, warsztatów konserwatorskich. W ich trakcie przynajmniej sześciu adeptów sztuki renowacji, pod okiem dyplomowanych  i doświadczonych konserwatorów dzieł sztuki przeprowadzi konserwację minimum 3 najbardziej zniszczonych wielkogabarytowych drewnianych rzeźb. Warsztaty są adresowane do osób dorosłych z całej Polski, bez ograniczeń związanych z wykształceniem i bez górnej granicy wieku. (...)"

Do zakończenia zbiórki na PolakPotrafi.pl, gdzie są pozostałe informacje o projekcie, pozostały 3 dni. Na razie z kwoty 15000 zł zebrano prawie 3500 zł. Materiał video jest zrealizowany przez Fundację pp.Chełmowskich.

Tagi: