Chojnickie Starostwo Powiatowe stawia na edukację

Dodane: 2020-10-02

Ostatnie lata, na które przypadała realizacja kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej, dla Powiatu Chojnickiego oznaczały silne wsparcie podległych jednostek edukacyjnych.

Środki, które pozyskał Powiat Chojnicki przeznaczone zostały na wdrożenie kilku projektów, które w znaczący sposób zmieniły oblicze chojnickiej edukacji ponadpodstawowej.

Największym ze zrealizowanych był projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”. Całkowita wartość zadań wchodzących w jego skład wyniosła ok. 19 mln zł, w tym 11 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Efektem realizacji, oprócz podniesienia poziomu wiedzy uczniów szkół poprzez udział w szeregu kursów i szkoleń, było powstanie budynku wielofunkcyjnego, który pomieścił salę sportową, nowoczesne laboratoria, audytoria, siłownię oraz inne funkcjonalne pomieszczenia.

W celu zwiększenia efektywności oferty edukacyjnej Powiatu Chojnickiego wdrożono nową, innowacyjną formę nauczania i oceniania jaką jest „metoda projektu”, opartą o nowoczesne technologie ICT i cechującą się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Szczególny nacisk położono na to, by podstawa programowa realizowana była w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć. Działania te realizowane były w ramach projektu „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” o wartości niespełna 6 mln złotych i dofinansowaniu ze środków unijnych na poziomie 5,5 mln złotych. W ramach projektu przeprowadzono ponad 25 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, przygotowań do certyfikacji ECDL, laboratoryjnych oraz kół zainteresowań. Uzupełnieniem wyżej wymienionych lekcji było poznanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, umiejętności, predyspozycji zawodowych w trakcie zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego. Zorganizowano także 33 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas których uczniowie korzystali z urządzeń interaktywnych, a także uczestniczyli w pokazach planetarium 3D oraz zajęciach laboratoryjnych. Wsparcie placówek podległych pod Powiat nastąpiło także poprzez ich doposażenie. W ramach wszystkich projektów zakupiono duże ilości sprzętu elektronicznego takiego jak tablety, laptopy, które w okresie nauczania zdalnego okazały się niezastąpione. Do szkół trafiły drukarki, aparaty cyfrowe, ale także nowoczesne narzędzia edukacyjne i pomoce dydaktyczne, związane m.in. z robotyką, technologiami odnawialnych źródeł energii czy obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Wszystkie te działania i zrealizowane projekty, o łącznej kwocie przekraczającej 30 mln zł powodują, że szkoły zarządzane przez Powiat Chojnicki stają się coraz bardziej atrakcyjne nie tylko dla absolwentów z jego terenu, ale przyciągają też uczniów z sąsiednich powiatów.

Tekst i zdjęcie hali wielofunkcyjnej przy ul. Świętopełka w Chojnicach - Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Tagi: