Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Dodane: 2020-11-10

"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (Koronawirus). 

Kto to jest ozdrowieniec ?

1. Osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 ( może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19) a obecnie nie wykrywa się obecności wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli RT-PCR) lub

2. Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

UWAGA - fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.

RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji. 

Kto może być dawcą osocza ?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrwoia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia 

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów/ zakończenia izolacji  lub 18 dni od zakończenia izolacji jeżli nie było ŻADNYCH objawów infekcji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR). Za ozdrowieńców uznajemy także osoby, które miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową) , u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR).

3. Są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są przyjmowai do 65 roku życia. (...)"

Więcej informacji, w tym adresy placówek, na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstawa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Tagi: