Student gospodarki przestrzennej pyta w ankiecie o stan zieleni w Chojnicach

Dodane: 2020-11-15

Wojciech Spichalski z Chojnic jest studentem gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy tworzeniu pracy magisterskiej pt. "Struktura przestrzenna, funkcje i zagospodarowanie terenów zieleni w Chojnicach" potrzebuje pomocy.

Chodzi o wypełnienie przez Internautów ankiety. Są w niej m.in. takie pytania, jak "Z których terenów zieleni urządzonej w Chojnicach najczęściej Pan/Pani korzysta?", "Czy Pana/Pani zdaniem ilość terenów zieleni urządzonej w Chojnicach jest wystarczająca?", "Czy uważa Pan/Pani za zasadne tworzenie na terenie miasta zieleni w formie zielonych ścian i ogrodów na dachach?" lub "Czy uważa Pan/Pani, że tereny zieleni w Chojnicach są odpowiednio zadbane? (Czyste, skoszone, uporządkowane, zadbane rabaty)".

Chętni do współpracy ze studentem UAM mogą wypełnić anonimową ankietę online pod tymże linkiem. 

Tagi: