Starosta, Burmistrz i Wicewójt o dotacjach dla samorządów otrzymanych z UE

Dodane: 2020-12-10

Zapis transmisji briefingu prasowego Starosty Chojnickiego Marka Szczepańskiego, Burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera oraz Wicewójta gminy Chojnice Piotra Stanke, która odbyła się 10.12.2020 w salce konferencyjnej w Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Świętopełka w Chojnicach. Głównym tematem było zaprezentowanie przez poszczególnych włodarzy wielkości otrzymanych dotacji unijnych na m.in. inwestycje od wejścia Polski do Unii Europejskiej.

0.00 - Otwarcie briefingu prasowego przez Rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego Monikę Garstecką - Niemczyk, przedstawienie tematyki spotkania.

0.25 - Powitanie uczestników przez Starostę Marka Szczepańskiego; o powodach zwołania konferencji prasowej; o zagrożeniach dla samorządów z tytułu ewentualnego veta złożonego przez Premiera ws. powiązania budżetu UE z regułą praworządności; o korzyściach dla powiatu chojnickiego z tytułu otrzymywania dotacji z UE.

4.15 - Burmistrz Arseniusz Finster o konsekwencjach dla miejskiego budżetu ws. w/w veta; o inwestycjach z udziałem dofinansowania unijnego;

8.40 - Wicewójt Piotr Stanke jw. w odniesieniu do budżetu Gminy.

10.30 - dyskusja: ile samorządy otrzymały dotacji spoza Unii Europejskiej?

22.20 - Burmistrz i Wicewójt (od 25.40) szczegółowo o inwestycjach z dotacjami z UE.

29.40 - Dyrektor Wydziału Funduszy i Rozwoju oraz Turystyki Sebastian Matthes o zakresie i wielkości dotacji unijnych dla powiatu chojnickiego.

36.10 - Burmistrz Arseniusz Finster - informacje bieżące: Miasto pozyskało z Tarczy rządowej 10 mln zł na modernizację wraz z Gminą Chojnice Drogi do Igieł; w UM rozpoczęła się kontrola NIK ws. gospodarki ściekowej w latach 2018 - 09.2020; sesja budżetowa RM 21.12.2020; Program In Vitro będzie kontynuowany; dotacja 5 mln zł od Gminy Chojnice na modernizację dworca PKP musimy zwrócić, ale mamy nadzieję, że w 2021 otrzymamy ponownie; o przetargu i terminach realizacji rewitalizacji dworca kolejowego;

41.15 - Pytanie Chojnice TV: Czy będą na stronie www UM Chojnice publikowane decyzje burmistrza ws. zgody na wycinkę drzew, jak to robi np. Wyszków? - w odpowiedzi: na sesji RM będzie raport ws. wycinania drzew; posadzimy 100 drzew miododajnych w pobliżu zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka", o wycince lipy na pl. św. Jerzego i drzew w Fosie.

43.40 - Starosta Marek Szczepański - sprawy bieżące: komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu Andrzeja Platę na nowego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; o sesji budżetowej Rady Powiatu zwołanej na 17.12; o przebiegu wideokonferencji z Wojewodą Pomorskim; o budowie Drogi do Igieł.

47.50 - pytanie do Starosty ws. pism dotyczących wznowienia zabiegów planowych w szpitalu - realizujemy zalecenie Ministerstwa Zdrowia, ale w związku z niebezpieczeństwem nie wypłacenia w całości ryczałtu z NFZ stopniowo uruchamiamy działalność oddziałów.

51.00 - Zakończenie briefingu prasowego.

Tagi: