Na sesji RP o klasie kolejowej, ilości wiceprzewodniczących, stanie WC w Starostwie i obniżce diet

Dodane: 2021-03-05

Podczas minionej sesji Rady Powiatu (25.02) w punkcie "wnioski i oświadczenia" radni zajęli się m.in. koniecznością powołania klasy kolejowej, zakresem obowiązków wiceprzewodniczących, fatalnym stanem WC dla petentów w Starostwie oraz obniżką diet dla radnych.

0.00 - Wojciech Rolbiecki: w imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam wniosek do Zarządu Powiatu o utworzenie klas o kierunkach potrzebnych w kolejnictwie od roku szkolnego 2022/23. Stowarzyszenie Kolejowe może pomóc w znalezieniu wykładowców.

1.26 - Maciej Jakubowski: Jaki jest zakres realnie wykonywanej pracy przez dwóch wiceprzewodniczących Rady? Nie mam na myśli tego, co jest ujęte w Statucie. Uważam, że jeden wiceprzewodniczący wystarczy.

2.27 - Mirosława Dalecka: Stan WC dla petentów w gmachu Starostwa jest bardzo zły. Potrzebny jest pilny remont.

5.00 - Mateusz Łangowski (wiceprzewodniczący RP): Należy obniżać radnym diety za nieobecności na posiedzeniach komisji. Może warto podjąć szeroką debatę o tym, by obniżyć diety wszystkim radnym.

6.54 - Starosta Chojnicki Marek Szczepański nt. stanu WC: może uda się na przełomie 2021/2022 wykonać remont tych sanitariatów.

Nagranie jest fragmentem zapisu transmisji obrad zrealizowanej przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Tagi: