Jest zgoda Ministerstwa SWiA na powstanie Gminy Rytel Akt. 2.04

Dodane: 2021-04-01

Aktualizacja z 2.04.2021. Informacja o zgodzie MSWiA na usamodzielnienie Sołectwa Rytel i przekształcenie w Gminę była żartem primaaprilisowym. Oczywiście prawdą jest, że społeczny komitet w lutym 2019 złożył wniosek ww. sprawie i nadal czeka na odpowiedź. Dziękujemy p.Łukaszowi Ossowskiemu za udział w naszej zabawie.

Dziś (1.04.2021) do Rytla dotarła odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek złożony 18.02.2019 przez komitet założony przez mieszkańców Sołectwa Rytel pragnących, by ponownie ta wieś była siedzibą Urzędu Gminy. Jak przekazał nam b.sołtys Rytla Łukasz Ossowski, jest zgoda Rządu RP, by od 1.01.2022 funkcjonowała Gmina Rytel.

Jerzy Erdman z Chojnice TV: Nasze gratulacje dla mieszkańców Rytla. Wasze starania zostały po ponad 2 latach uwieńczone sukcesem.

Łukasz Ossowski: Dziękuję w imieniu komitetu działającego na rzecz utworzenia Gminy z naszego Sołectwa. Na prośbę MSWiA przesyłaliśmy wszelakie badania i analizy, które społecznie przygotowywali eksperci od spraw samorządowych. Wynikało z nich, że ma szansę zafunkcjonować w roli Gminy nasze Sołectwo. Mieszka w nim ok. 3000 mieszkańców, ma powierzchnię 87,5 km2. Jest wiele w Polsce gmin o zbliżonej powierzchni i ludności.

Chojnice TV: Załóżmy, że wygrywa Pan wybory na Wójta Gminy Rytel. Jakie inwestycje i zadania proponowałby Pan zrealizować w I kolejności?

Łukasz Ossowski: Myślę, że należy rozbudować i zmodernizować Ośrodek Kultury. Tam mogłyby odbywać się sesje Rady Gminy, zmieściłby się także Urząd Gminy. Koniecznie trzeba kontynuować starania o powiększenie Szkoły Podstawowej. Mielibyśmy także duże szanse, jako nowa gmina leżąca na terenie turystycznym, o subwencję z ministerstwa Ochrony Środowiska na wymianę pieców CO na zasilanie ekologiczne.

Chojnice TV: Czy sportowcy mogliby liczyć także na poprawę swych warunków?

Łukasz Ossowski: Oczywiście. Sądzę, że nasze boisko należy rozbudować o funkcje lekoatletyczne.

Chojnice TV: Jesienią 2021 powinny odbyć się wybory do Rady Gminy. Komitet wystawi swoich kandydatów?

Łukasz Ossowski: Jak najbardziej. Jednym z naszych haseł będzie ograniczanie kosztów funkcjonowania nowej władzy samorządowej poprzez np. rezygnację z diet czy nierozbudowywanie struktury stałych komisji Rady Gminy.

Chojnice TV: Czy ma pan pomysł na herb, logo dla nowej Gminy?

Łukasz Ossowski: Zostanie ogłoszony konkurs na herb i flagę. Osobiście optowałbym za projektem, w którym będą akcenty związane z borami, jeziorami i rzekami.

Chojnice TV: Dziękujemy za wywiad i życzymy całej rytelskiej społeczności powodzenia w samodzielnym gospodarowaniu.

Zdjęcie z sierpnia 2020, kiedy to na wieży widokowej k.Młynek przeprowadziliśmy wywiad z p.Łukaszem Ossowskim w III rocznicę nawałnicy.

Tagi: