Powiat złożył wniosek o dotację na remont ul. Wicka Rogali w Chojnicach.

Dodane: 2021-08-30

Powiat Chojnicki złożył pięć wniosków na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg. Łącznie na zadania o wartości 23  i pół miliona złotych. Jeden z nich dotyczy ul. Wicka Rogali w Chojnicach. 

Pięć zadań drogowych zostało wysłane do kolejnej edycji rządowego programu. Najwyższa wartość kosztorysowa dotyczy rozbudowy drogi na odcinku Sławęcin - Obrowo do granicy powiatu. Projekt zakłada między innymi poszerzenie jezdni do 6 metrów, a koszt zadania to 6 876 951,00 zł. Z kolei najdłuższy odcinek, jaki powiat chciałby przebudować, to od DK 22 w Rytlu w kierunku Zapędowa aż do granicy województwa. Tam konieczne jest wykonania nowej nawierzchni jezdni wraz z odbudową poboczy. Wartość tej inwestycji to 5 079 000,00 zł. Na liście nie zabrakło też zadania z gminy Brusy. Powiat złożył wniosek na wykonanie jezdni bitumicznej, przebudowę chodników oraz dobudowę ciągów rowerowych na obszarze niezabudowanym od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice. Zakłada też budowę kanalizacji deszczowej. Zgodnie z kosztorysem inwestycja ma kosztować 4 514 090,00.

Wysłany został też wniosek na liczący 8 i pół kilometra odcinek z Charzyków do Małych Swornegaci. Tam konieczna jest przebudowa nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem jezdni na łukach poziomych i budową zjazdów. Zadanie obejmie także wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, a kwota szacowana to 5 268 439,00 zł. Piąty z wniosków dotyczy realizacji inwestycji na terenie miasta Chojnice. Chodzi o rozbudowę ul. Wicka Rogali w Chojnicach wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego, chodników oraz kanalizacji deszczowej na dług. 312 m.  Koszt zadania – 1 790 724,00 zł.

Tekst i zdjęcie ul. Wicka Rogali w Chojnicach - Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Tagi: