Wkrótce kolejna sesja RM Chojnic. Ma powstać Młodzieżowa RM

Dodane: 2021-11-19

W poniedziałek 22.11 kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnic. Będzie na niej nie tylko debata w sprawie podwyżki uposażenia dla burmistrza. Radni ustalą na niej, jakie w 2022 roku będą obowiązywać stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Tradycyjnie także będzie kolejna nowelizacja tegorocznego budżetu Chojnic. Prawie 200 tys. zł przeznacza się w wydatkach na realizację wyroku z 28.10.2021 Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na monitoring video w SP nr 5 trafi kwota 80 tys. zł. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 będą wyższe od tegorocznych o 5%. Przyniesie to wzrost dochodów z tego źródła o ok. 884 tys. zł. Podatek od środków transportowych oraz opłata targowa będą podniesione także o ok. 5%. Jeden z projektów uchwał dotyczy nowego dworca autobusowego. By mógł być uruchomiony niezbędny jest odpowiedni regulamin. Jest w nim zapis, że korzystanie z niego przez przewoźników jest bezpłatne.

Ma być także przyjęty program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi. Przewidziano w nim m.in. 111 tys. zł na kulturę i sztukę oraz 508 tys. zł na sport. Podczas konsultacji nie wpłynęła do UM żadna uwaga do tego programu. W związku z pomysłem wybudowania przy ul. Kolejowej farmy fotowoltaicznej o mocy 2,36 MW ma dla tego terenu powstać plan miejscowy. Stanie także pod obrady projekt uchwały ws. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Będą w niej mogli być jedynie uczniowie szkół zarządzanych przez Powiat Chojnicki i mające siedzibę w mieście Chojnice. Jedynym uczestnikiem konsultacji nad tym projektem był Klub Tygodnika Powszechnego w Chojnicach. Wnioskował on m.in. o rozszerzenie uprawnionych do bycia radnymi o uczniów klas 7 i 8 SP. Przewodniczący RM nie zgodził się, gdyż „...bazując na doświadczeniu z funkcjonowania Rady powoływanej na podstawie uchwały z 2011 r. (z uczniami Gimnazjum – przyp. Redakcja) można stwierdzić brak zainteresowania młodzieży w wieku 13-14 lat udziałem w pracach Rady.” W sąsiednim Czersku jednak to rozwiązanie z najstarszymi klasami SP sprawdza się.

Portal będzie retransmitował obrady sesji Rady Miejskiej z 22.11.2021. Początek o godzinie 10.00.

Tagi: