MRM Chojnic z uczniami spoza miasta i bez SP

Dodane: 2021-11-25

Jednogłośnie dorosła Rada Miejska Chojnic na sesji z 22.11.2021 przyjęła uchwałę w sprawie powołania jej młodzieżowego odpowiednika. Przyjęto rozwiązania, które dopuszczają w niej udział tylko uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę w Chojnicach. Będą mogli być jej członkami uczniowie dojeżdżający np. z Czerska, gdzie w tamtejszej MRM mogą zasiadać uczniowie klas VII i VIII SP.

Efekty prowadzonych konsultacji nad projektem uchwały przedstawił wiceburmistrz Adam Kopczyński. Swoje uwagi zgłosił Klub Tygodnika Powszechnego w Chojnicach oraz radny Bartosz Bluma. Jedna z nich pokrywała się. Był to postulat, by radnymi mogli być uczniowie klas VII i VIII SP. Zastępca burmistrza tak uargumentował jego odrzucenie: „Uczniowie ostatnich klas SP posiadają niewielką świadomość obywatelską, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Wiemy, że SP są chętne do udziału w MRM. W przyszłości może powrócimy do tego postulatu. Planujemy dla nich organizować szkolenia i spotkania, by lepiej przygotować do roli radnego, gdy zostaną uczniami szkół ponadpodstawowych.”

Bartosz Bluma wnosił, by usunąć zapis o politycznej neutralności MRM. Okazało się, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z ustawą Prawo oświatowe i rządowym wzorcem statutów MRM.

W debacie nad projektem uchwały wziął udział jedynie wspomniany radny Bartosz Bluma. Poparł stanowisko, by na razie nie angażować do MRM uczniów starszych klas SP. Podtrzymał jednak wniosek, by zasięg terytorialny miejsc zamieszkania radnych ograniczyć do miasta Chojnice. „Takie rozwiązanie przyjęto np. w Lublinie. W przypadku powstania Młodzieżowej Rady Powiatu będziemy w dużej części ją dublować” - uważa radny.

Całość dyskusji w relacji video. Miniaturka, to zdjęcie MRM w Czersku umieszczone na stronie UM Czersk. Na 21 radnych uczniami SP jest 15 z nich.

Tagi: