Zakaz używania fajerwerków w gestii samorządów? - gminy wiejskie pozytywnie o nowelizacji ustawy

Dodane: 2024-02-06

Związek Gmin Wiejskich RP pozytywnie zaopiniował projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Proponowane przepisy mają umożliwić samorządom swobodę w decydowaniu o wprowadzeniu zakazu lub ograniczenia stosowania petard i fajerwerków.

Podejmowanie ostatecznych decyzji przez organy stanowiące gmin, będzie wyrazem ich możliwości w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli oraz sposobów zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego” -  wskazano w stanowisku ZGW RP.

W opinii do projektu zaznaczono, że ZGW RP identyfikuje się z treścią uzasadnienia wnioskodawców, w którym podkreślono, że stosowanie petard i fajerwerków staje się dla zwierząt zarówno domowych jak i dziko żyjących niezwykle i nadmiernie uciążliwe, wywołuje cierpienie i stres, co zagraża ich życiu i zdrowiu.

W poszanowaniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz istoty samorządności lokalnej, na podkreślenie zasługuje swoboda i fakultatywność podejmowania decyzji o kształtowaniu prawa lokalnego przez samorządy lokalne, bez scentralizowanej formy decyzyjnej” -  zaznaczył ZGW RP. 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zaproponowany przez grupę posłów Lewicy wprowadza przepis umożliwiający radzie gminy wprowadzenia ograniczeń lub zakazu wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych zaliczanych do grupy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanych potocznie petardami lub fajerwerkami. Zakaz ten musiałby zostać wprowadzony w drodze uchwały i miałby rangę prawa miejscowego. 

Jak wskazano w uzasadnieniu, nie ma potrzeby wprowadzania bezwzględnego i ustawowego zakazu używania fajerwerków, ponieważ w tej kwestii konieczne jest uwzględnianie lokalnej specyfiki. Zdaniem autorów projektu, organ stanowiący samorządu gminnego jest bez wątpienia właściwym podmiotem, aby decydować na przykład o używaniu fajerwerków w dniu 31 grudnia lub 1 stycznia.

Projekt nowelizacji ustawy trafił do Sejmu i został skierowany do konsultacji m.in. z korporacjami samorządowymi.

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej

Tagi: