Burmistrz Chojnic wybrany w 1990 był na promocji książki o 25 latach samorządu

Dodane: 2023-05-27

Dziś (27.05.2023) jest 33 rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów terytorialnych i "Dzień Samorządu Terytorialnego". Z tej okazji przypominamy zapis promocji książki "25 lat samorządu terytorialnego Polska - Pomorze - Chojnice", która odbyła się 10.02.2016 w Czytelni MBP. Właściciel Chojnice TV Jerzy Erdman był radnym RM Chojnic.

Książka została wydana przez UM Chojnice w serii "Monografie Chojnickie". Projekt okładki jest autorstwa Błażeja Rosińskiego. Książkę można było w 2016 roku bezpłatnie uzyskać w siedzibie Promocji Regionu na Starym Rynku w Chojnicach.

0.00 - Przemysław Zientkowski o przyczynach wydania publikacji.

2.05 - burmistrz Chojnic Arseniusz Finster o wydawnictwie.

4.50 - Arseniusz Finster wręcza kwiaty pierwszemu burmistrzowi Chojnic wybranemu w 1990 przez RM Chojnic Leszkowi Chamier - Ciemińskiemu.

5.15 - Leszek Chamier - Ciemiński wspomina pierwszy okres istnienia chojnickiego samorządu miejskiego.

7.55 - Arseniusz Finster o Andrzeju Gąsiorowskim, burmistrzu w latach 1993 - 98.

8.25 - Przemysław Zientkowski omawia poszczególne artykuły książki.

16.55 - Jacek Knopek.

20.40 - Arseniusz Finster o wymiarze naukowym wydawnictwa.

Dyskusja

22.50 - Jerzy Wawrzyniak (radny 1990 - 94, członek Zarządu Miasta) - potrzebna jest monografia obejmująca 25 lat chojnickiego samorządu.

24.20 - Marcin Dobaj: konieczne są stypendia dla ludzi kultury

25.30 - Andrzej Gąsiorowski o swej pracy w roli Sekretarza Miasta i burmistrza.

27.55 - Arseniusz Finster ws. wydania monografii chojnickiego samorządu.

28.45 - Stanisław Kowalik (radny m.in. w latach 1990 - 94 i członek ówczesnego Zarządu Miasta).

30.15 - Jacek Knopek.

33.05 - Jacek Studziński (radny 1994 - 2002): popiera wydanie monografii miejskiego samorządu, gdyż "wątek samorządu w Dziejach Chojnic zawiera przekłamania, szczególnie w kadencji 1998 - 2002".

34.55 - Mariusz Brunka.

39.50 - Jerzy Wawrzyniak: w nowym wydawnictwie powinien być ujęty smaczek o historii umieszczenia Chojnic w 1998 w województwie pomorskim.

Nagranie: Jerzy Erdman z Chojnice TV, radny miejski w latach 1994 - 2002 oraz 2004 - 2006.

Tagi: