Porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów tylko dla mieszkańców pow. chojnickiego

Dodane: 2020-09-30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu chojnickiego. Mieszkańcy innych powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela informacji wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce. Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wnioski o podjęcie interwencji lub przeprowadzenie mediacji należy składać w sposób, wskazany na stronie: https://powiat.chojnice.pl/asp/Informacje,Zalatw_sprawe_w_Starostwie,Wydzialy,Powiatowy_Rzecznik_Konsumenta,22, tj. w formie pisemnej, drogą elektroniczną poprzez ePUAP –  (wymagane jest wówczas posiadanie profilu zaufanego ePUAP) lub na adres mailowy rzecznikpk@powiat.chojnice.pl. Wnioski dostarczane poza platformą ePUAP można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego albo wysłać na adres korespondencyjny urzędu.

W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających analizy dokumentów lub bardzo pilnych, osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 396 65 32 we wtorki i środy w godzinach 9:00-14:00 lub pod numerem 22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Tagi: