Na sesji RM Chojnic z 26 X będzie o terenie pod siedzibę Komendy Policji

Dodane: 2020-10-20

Na XXI sesji Rady Miejskiej Chojnic, zwołanej na 26.10.2020, będzie projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej. Obejmuje on teren przyszłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Na zdjęciu w artykule jest teren pomiędzy ogrodzeniem nieistniejącego Chojnickiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a działkami ogródkowymi przy ul. Książąt Pomorskich. Początkowo planowano budowę nowej ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Kościerskiej i Bałtyckiej ze skrzyżowaniem ulic Tucholskiej i Gdańskiej. Wówczas byłoby konieczne zburzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Małe Osady. W ratuszu powstała jednak koncepcja innego przebiegu, o czym wcześniej już pisaliśmy. Nowa droga będzie kończyła się przy rondzie, które powstanie na ul. Gdańskiej w pobliżu Urzędu Celnego. Komenda Policji będzie ulokowana przy nowej ulicy w pobliżu dawnego zaplecza ChPB.

W porządku obrad umieszczono także nowelizację budżetu na 2020 rok. W projekcie uchwały są m.in.: 150 tys. zł na projekt przebudowy ul. Kardynałą Stefana Wyszyńskiego, 100 tys. zł na zakup samochodu elektrycznego do obsługi strefy płatnego parkowania, 20 tys. zł na zakup 2 maszyn sprzątających dla SP - 7. Ponadto będzie głosowana uchwała ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Do projektu nie zgłoszono żadnych poprawek, nie było zapytań.  

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Chojnice TV będzie ją retransmitować.

Tagi: