Konkurs plastyczny o podróży publicznym transportem do ulubionego miejsca na Pomorzu

Dodane: 2020-12-09

„Podróż na FALI” to nazwa konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i podopiecznych z placówek oświatowo-wychowawczych z województwa pomorskiego.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu obrazującego podróż pociągiem, autobusem, tramwajem, trolejbusem do ulubionego miejsca na Pomorzu. Na zwycięzców i laureatów czekają wspaniałe nagrody: smartfony, opaski sportowe oraz słuchawki.

Dlaczego tematem konkursu jest akurat transport zbiorowy? Po pierwsze dlatego, że ochrona środowiska naszej planety jest bardzo ważna zwłaszcza dla młodego pokolenia, a jak wiemy transport publiczny jest zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku, niż ruch samochodowy. Druga okazja, aby zająć się tym tematem, to tworzony na Pomorzu nowy system biletowy FALA, który poprzez swoje zaawansowane funkcjonalności umożliwi pasażerom bezproblemowe płacenie za przejazdy dowolnymi środkami komunikacji bez konieczności kupowania papierowych biletów. Celem konkursu „Podróż na FALI” jest zachęcenie młodych Pomorzan do korzystania z nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, pokazanie, że jeżdżenie pociągami, autobusami, tramwajami czy trolejbusami jest fajne.

- Jesteśmy przekonani, że postawa młodego pokolenia ma realny wpływ na stan otaczającego nas środowiska – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Aby więc nasze dzieci były w przyszłości dorosłymi, którym los naszej planety nie jest obojętny, a jednocześnie umiały i chciały korzystać z nowoczesnych narzędzi w transporcie publicznym, edukację poprzez zabawę warto rozpocząć jak najwcześniej. Dodatkowym walorem konkursu „Podróż na FALI” jest przywołanie w pracach dzieci pięknych krajobrazów i obiektów naszego regionu.

Pamiętajmy, że udział w konkursie to także doskonały sposób na twórcze spędzenie przedświątecznego czasu lub okresu ferii zimowych, które w tym roku w związku z pandemią COVID 19 będą inne niż zawsze. Prace konkursowe będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza obejmuje klasy 0-III, druga dotyczy klas IV-VIII. Technika prac jest dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż... Bez względu na kategorię wiekową, prace mogą zostać wykonane w formie tradycyjnej lub elektronicznie.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu „Podróż na FALI” pełni organizator konkursu – spółka InnoBaltica. Wybór zwycięzców i laureatów odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie wewnętrzna komisja organizatora wybierze najlepsze prace (oraz odrzuci te, które nie spełniają warunków konkursowych) i stworzy tzw. krótką listę. W drugim etapie na profilu organizatora na Facebooku zostanie uruchomione głosowanie na nagrodę publiczności. Jednocześnie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny wytypowanych w pierwszym etapie prac i dokona wyboru zwycięzców i laureatów konkursu.

Prace plastyczne można przesyłać do 19 lutego 2021 roku pod adres mailowy: konkurs@innobaltica.pl lub adres pocztowy: InnoBaltica, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Podróż na FALI”. Wybrane prace zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej biletu FALA, w tym w materiałach informacyjnych tj. w prezentacjach, mapach, plakatach czy broszurach.

Tekst i grafika - Spółka InnoBaltica.

Tagi: