Był dyrektorem SP-3. Jerzy Kwiatkowski - wspomnienie

Dodane: 2021-02-02

„Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród ludzi, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie” (Leonardo da Vinci). Słowa zapisane powyżej są wyeksponowane w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach na tablicy upamiętniającej nadanie imienia patrona; ale także bardzo wyraziście przedstawiają życie Dyrektora Jerzego Kwiatkowskiego, naszego przyjaciela, wieloletniego szefa, nauczyciela, mentora, przewodnika.

30 stycznia 2021 roku odszedł od nas do wieczności, ale we wdzięcznej pamięci nauczycieli, dawnych uczniów pozostanie na zawsze. Zapracował na to swoją otwartą osobowością, pełną optymizmu życiową postawą, umiejętnością bycia dobrym przełożonym, pedagogiem, opoką dla innych. Był nauczycielem geografii. Kochał swój zawód. Kochał życie. Był człowiekiem bardzo pogodnym, o niesamowitym poczuciu humoru. Swoich pracowników traktował jak bliską rodzinę. Potrafił jednoczyć ludzi we wspólnym działaniu. Posiadał również niebywałą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dla szkoły zdziałał wiele, służył jej 27 lat. Władze zwierzchnie uhonorowały jego długoletnią pracę wieloma nagrodami i odznaczeniami. Najbardziej cenił Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla edukacji i wychowania. Kiedy był już na emeryturze i wspominał  swoją pracę zawodową, dodawał, że gdyby miał się jeszcze raz narodzić, zostałby po wtóre nauczycielem.Ta praca była jego misją, przeznaczeniem.

Urodził się 9 czerwca 1930 roku. Jego rodzinną miejscowością jest Lubicz Dolny niedaleko Torunia. Chojniczaninem został z wyboru osiadając tu w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Ze Szkołą Podstawową nr 3 w Chojnicach związał się od 1965 roku, gdy objął tu obowiązki kierownika. Jak sam wspominał „zastał szkołę drewnianą, zostawił murowaną”. Miał wyjątkowe predyspozycje do zarządzania placówką. Wytrwałą ciężką pracą, ogromnym zaangażowaniem osiągał wytyczone cele.

Zmiany w szkole dyrektor Kwiatkowski, rozpoczął od powiększenia i zmodernizowania budynku oraz stworzenia nowych obiektów sanitarno – higienicznych dla uczniów. W budynku na poddaszu powstała biblioteka, kancelaria, a na nieutwardzonym boisku - chodnik. W 1967 roku został oddany do użytku nowy pawilon lekcyjny. Wydatną pomoc przy jego wznoszeniu okazała Lokomotywownia PKP w Chojnicach, zakład opiekuńczy szkoły oraz społecznie rodzice uczniów.  Powstały tam nowe sale, pracownie, kotłownia. Ogrzewanie szkolnych pomieszczeń zmieniono na centralne, poprowadzono instalację wodociągowo – kanalizacyjną. W 1972 roku z inicjatywy dyrektora udało się wykonać płytę asfaltowego boiska. W roku szkolnym 1978/1979 Jerzy Kwiatkowski nadzorował kolejną przebudowę - główny gmach został gruntownie odnowiony, podwyższono go o jedną kondygnację i połączono z pawilonem. Warunki w szkole bardzo się poprawiły.

Następny ważny etap zmian w szkole rozpoczął się w 1987 roku - powstał nowy obiekt lekcyjny wraz z salą gimnastyczną. Kiedy 31 sierpnia 1992 roku  Jerzy Kwiatkowski przechodził na emeryturę, tak bardzo potrzebna uczniom sala gimnastyczna stała już, ale była w całości zamknięta. Wewnątrz kończono prace. Salę oddano do użytku 22 stycznia 1993 roku. Wielkie marzenie dyrektora o nowoczesnym obiekcie sportowym dla uczniów spełniło się.

Uczniowie zawsze byli dla niego najważniejsi. Byli mu bliscy, cieszył się z ich sukcesów, pomagał w potrzebie. To dla nich walczył o lepsze warunki nauki, organizował biwaki, wycieczki. Oni odwzajemniali się ogromną sympatią, poważaniem. Dyrektor był dla nich wielkim autorytetem. Miał też doskonały kontakt z rodzicami uczniów, zawsze zyskiwał wśród nich oddanych sprzymierzeńców w pracach na rzecz szkoły.

Dbał bardzo o swoją kadrę pedagogiczną. Koleżeńską atmosferę, wzajemną życzliwość, tolerancję cenił najbardziej. Kiedy był już na emeryturze lubił odwiedzać swoją szkołę, spotykać się z nauczycielami, z którymi pracował, zawsze uśmiechnięty, radosny, z pozytywnym nastawieniem do świata. Takim go zapamiętamy. Odszedł człowiek dla nas niezmiernie ważny, niepospolity, wyjątkowy, ze wszech miar godny pamięci… teraz pozostały nam tylko wspomnienia chwil, które nam poświęcił …

Żegnaj Przyjacielu, Dyrektorze, Nauczycielu, Mistrzu! Marzena Radtke - SP 3 Chojnice.

Msza Św. w intencji Śp. Jerzego Kwiatkowskiego zostanie odprawiona w Kościele Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 16.00. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 5 lutego 2021 roku o godzinie 9.30 w Lubiczu Dolnym niedaleko Torunia, rodzinnej miejscowości Zmarłego.

Tekst i zdjęcie - SP 3 Chojnice.

Tagi: