Prezesem Chojnickiego Klubu Sportowego Kolejarz 1926 został ponownie Jacek Zakrzewski

Dodane: 2021-05-10

W sobotę 8 maja podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego podsumowano czteroletnią kadencję, a członkowie klubu ChKS Kolejarz wybrali nowy zarząd.

Tradycją Kolejarza jest, że na zebraniach członków obecni są byli prezesi klubu. I tak było tym razem. W zebraniu uczestniczyli Andrzej GórnowiczJan KanickiKrzysztof Dziadczyk i Ryszard Słomiński. Zaproszenie przyjął również Marek Szank, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu w chojnickiej Radzie Miejskiej.

Sprawozdania z minionej kadencji przedstawili: Jacek Zakrzewski w imieniu zarządu i Andrzej Górnowicz w imieniu Sekcji Biegowej Florian oraz Jan Kanicki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Członkowie klubu jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W trakcie dyskusji głos zabrali m.in. Marek Szank, Andrzej Górnowicz oraz członkowie zarządu klubu. Dyskutowano głównie o przyszłości, planach i pomysłach na dalszy rozwój klubu, który z jednej drużyny seniorów i trzech drużyn juniorów oraz sekcji Florian w 2017 roku ma obecnie dwie drużyny seniorów, osiem drużyn młodzieżowych, sekcję Florian, a od niedawna sekcję lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży. Nową sekcją klubu jest też koszykówka (obecnie dla dorosłych), której koordynatorem jest Hubert Szwankowski.

Członkowie klubu na wniosek Andrzeja Górnowicza nadali trzem członkom tytuły Członków Honorowych Klubu. Zostali nimi byli prezesi Krzysztof Dziadczyk i Ryszard Słomiński oraz Jerzy Rudnik z Floriana, który w swojej karierze przebiegł już ponad 1000 biegów (zrobił to jako drugi po Zbigniewie Wiśniewskim).

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowego zarządu. Po raz pierwszy od długiego czasu było więcej osób chętnych do pracy w zarządzie niż przewidzianych statutem miejsc. Z 9 kandydatów członkowie klubu wybrali 7. Po wyborach zarząd się ukonstytuował.
Prezesem został ponownie Jacek Zakrzewski. Wiceprezesami zostali Albin Orlikowski oraz Hubert Szwankowski. Na sekretarza klubu wybrano Olka Knittera, a na skarbnika Krzysztofa Homę. Członkami zarządu zostali również Marek Wirkus i Mirosław Ginter.

Tekst i foto - ChKS Kolejarz.

Tagi: