Trwa konkurs na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w woj. pomorskim

Dodane: 2021-07-20

LGR Morenka w Chojnicach informuje o uruchomieniu pierwszej edycji „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności. W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój własnej aktywności i kompetencji wolontariackich. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.

Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.  Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Więcej szczegółów na stronie LGR Morenka.

Tagi: