Opowiedział o `Sensacjach i sekretach powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego`

Dodane: 2021-09-29

We wtorek 28.09.2021 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się promocja najnowszej publikacji Adama Węsierskiego „Sensacje i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego ”, tom II.

Mieszkającego w Śliwicach historyka i przybyłych na spotkanie przywitała dyrektor MBP Anna Lipińska. Jak podkreśliła, poruszana przez autora tematyka jest trudna, bolesna i kontrowersyjna. Adam Węsierski mówił, że jego zainteresowania badawcze dotyczą historii regionu Borów Tucholskich, w tym okresu dwudziestolecia międzywojennego, a najnowszy trend badawczy to aparat bezpieczeństwa na Pomorzu w latach 1945-1989. I właśnie jego wynikiem jest kolejna publikacja, wydana w tym roku, „Sensacje i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego”. Autor zaprezentował zebranym sposoby działania przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa, nazywanego obecnie także aparatem terroru lub represji, takie jak torturowanie przesłuchiwanych czy wymuszanie zeznań. Mówił o przestępstwach, których dopuszczali się funkcjonariusze SB, także ci działający w naszym regionie.

W dalszej części spotkania historyk odpowiadał na pytania. Jedno z nich dotyczyło tego, czy spotkał się z próbami nacisku, by zrezygnował z interesowania się tematyką SB i czy jego badania są niebezpieczne. Historyk przyznał, że są niebezpieczne i podał przykłady nacisków na niego – groźby telefoniczne czy propozycje łapówek. Zapytany, jaki cel przyświeca jego badaniom odpowiedział: „Chodzi mi o prawdę. Ciekawość naukowa i prawda”. Na pytanie o koncepcję najnowszej książki, w której ujął aż trzy powiaty, stwierdził, że te powiaty sąsiadują ze sobą i stąd ich historia jest powiązana. Nie wykluczył, że w kolejnych pracach będzie ujmował dalsze powiaty. W trakcie spotkania zaznaczył, że jako historyk opiera się na konkretnych dowodach, a źródłem są m.in. teczki akt personalnych w IPN. Podkreślił również, że przedstawia fakty i dystansuje się od ocen. Zapowiedział, że ukażą się kolejne publikacje, które w dużym stopniu dotyczyć będą także powiatu chojnickiego.

Tekst i zdjęcie - Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Tagi: