`Powiększenie Parku Narodowego nie jest nam do szczęścia potrzebne`

Dodane: 2021-11-17

Zdanie w tytule tekstu, to komentarz wójta Zbigniewa Szczepańskiego w sprawie głosów od zaniepokojonych taką koncepcją mieszkańców Gminy Chojnice. Taki zapis jest jeszcze w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Wspomniany dokument został przyjęty przez Radę Gminy w 2011 roku. Jak objaśniał na konferencji prasowej z 12.11.2021 wójt Zbigniew Szczepański, w toku prac na projektem Studium musiano ten dokument uzgodnić m.in. z władzami Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Warunkowały one jego akceptację od umieszczenia w nim koncepcji powiększenia terenu zajmowanego od powstania. Były to tereny na północ od jego granic – od Swornegaci w stronę Drzewicza, oraz na południe w stronę Zbenin. W tej chwili trwają prace nad nowelizacją Strategi Rozwoju Gminy i firma opracowująca ten dokument musiała skorzystać także ze Studium. To było powodem umieszczenia mapki Gminy Chojnice z zaznaczonymi terenami, które chciałby objąć w przyszłości PN BT. - Postanowiliśmy zapis o tym powiększeniu Parku wyrugować i z projektu Strategii, i ze Studium Zagospodarowania, by w przyszłości nie było takich nieporozumień – zapewnił Zbigniew Szczepański.

Przedstawiciel firmy pracującej nad Strategią dodał, że w przyjętym w 2008 przez Ministra Ochrony Środowiska planie ochrony PN BT nie ma zapisu o możliwości jego powiększenia. Sołtys Swornegaci Dominik Dykier podziękował wójtowi za pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez wzburzonych mieszkańców. - W Swornegaciach zawrzało. Przez pewien czas mój telefon nie milkł – przekazał sołtys.

Więcej szczegółów w relacji video.

Tagi: