UM czeka na wnioski o Nagrody Burmistrza dla sportowców i twórców kultury

Dodane: 2022-01-04

Do 31.01.2022 trwa nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięcia sportowe w 2021 roku.
 
Wnioski „sportowe” mają prawo składać burmistrz z własnej inicjatywy, związki sportowe, kluby sportowe, radni RM oraz szkoły. Powinny znaleźć się w nim m.in. informacje o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie może być przyznane, potrzebne są załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody. Ubiegać się mogą zawodnicy, którzy w ciągu całego 2021 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody mogą otrzymać osoby reprezentujące barwy klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Chojnice; w tym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Charzykowach.
 
Natomiast wnioski „kulturalne” może składać burmistrz z własnej inicjatywy, Radny Rady Miejskiej w Chojnicach, instytucja kultury, szkoła oraz organizacja pozarządowa działająca w sferze kultury. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na postawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, które w ciągu 2021 roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo. 
 
Zdjęcie pochodzi z uroczystości w 06.2021 wręczania nagród Burmistrza za 2020 rok. Powstało w ChCK.
Tagi: