Maciej Jakubowski wnioskuje do Powiatu o dotację dla MKS Handball Czersk

Dodane: 2022-01-17

W grudniu 2021 powiatowy radny Maciej Jakubowski, zarazem prezes i gracz II-ligowej drużyny piłki ręcznej MKS Handball Czersk, złożył wniosek do Starosty Chojnickiego, by w budżecie Powiatu na 2022 rok znalazła się kwota 30 tys. zł na „rozwój i funkcjonowanie klubu sportowego MKS Handball Czersk.

Uzasadnia ten wniosek następująco: klub z Czerska jest jedynym w regionie seniorskim zespołem mężczyzn grającym w piłkę ręczną; reprezentuje nasz region w II lidze w całej północnej Polsce od Olsztyna po Szczecin; wsparcie Powiatu znacząco wpłynęłoby na rozwój klubu i zwiększenie promocji Powiatu; Powiat Chojnicki wspiera już klub MKS Chojniczanka Chojnice, więc stać jego na podobne wsparcie dla klubu z Czerska; źródłem finansowania mogłaby być część wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, które wpłaca Powiatowi Zakład Usług Komunalnych z Czerska (w 2021 było to ponad 196 tys. złotych).

W ostatni dzień roku 2021 Starosta Chojnicki Marek Szczepański udzielił radnemu z Czerska odpowiedzi. Poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Chojnickiego z 26.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego, Komisje Rady oraz Radni swoje wnioski i propozycje do projektu budżetu przedkładają Zarządowi Powiatu do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wniosek radnego wpłynął w grudniu 2021, więc nie został wzięty pod uwagę przy tworzeniu projektu budżetu na 2022 rok.

Ilustracją jest screen z zapisu transmisji meczu z lutego 2021 klubu z Czerska, którą zrealizowało Chojnice TV.

Tagi: