Ks. Aleksander Kłos jednak bez tytułu `Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice`

Dodane: 2022-01-25

Jednak na wczorajszej (24.01) sesji RM Chojnic nie głosowano nad projektem uchwały ws. nadania pośmiertnie ks. Aleksandrowi Kłosowi tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice”, jak zapowiadaliśmy w naszym artykule. Został zdjęty z porządku obrad prawie jednogłośnie.

Wniosek o to złożył na początku sesji burmistrz Arseniusz Finster: - Proszę Wysoką Radę o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej ks. Aleksandra Kłosa ze względu na okoliczności i informacje, które dotarły do nas dziś (24.01) poprzez Radio Weekend. Proszę o uszanowanie mojej prośby. Dyskusji nad tym wnioskiem nie było. Poparło wniosek 19 radnych, jeden był przeciw (Zdzisław Januszewski), jeden wstrzymał się od głosu (Patryk Tobolski).

Wczoraj w tej sprawie na stronie Parafii pw. MBKP w Chojnicach ukazało się oświadczenie Ks. Ireneusza Smaglińskiego, Rzecznika Biskupa Pelplińskiego.

Nikt (ani osoba fizyczna, ani prawna) nie konsultował z Kurią Diecezjalną Pelplińską, ani z Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, inicjatywy nadania ks. Aleksandrowi Kłosowi tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice. W marcu 2020 r. do Kurii Diecezjalnej zgłosiła się osoba, która twierdziła, że została skrzywdzona przez ks. Kłosa. Zgodnie z procedurą określoną przez Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski w tego rodzaju sytuacji, jak i ze względów humanitarnych, została ona objęta opieką psychologiczną, którą współfinansuje Diecezja Pelplińska. Nie było innych zgłoszeń dotyczących skrzywdzenia przez ks. Aleksandra Kłosa. Nie zostało wszczęte postępowanie kanoniczne w tej sprawie, gdyż ks. Aleksander Kłos w momencie zgłoszenia nie żył już od ponad roku. Nie zostały również poinformowane organa ścigania, gdyż nie zachodziły okoliczności opisane w art. 240 Kodeksu Karnego.”

Swoje oświadczenie złożył na FB Parafii ks. proboszcz Janusz Chyła:

"Jesteśmy głęboko wstrząśnięci informacjami jakie pojawiły się w mediach w dniu wczorajszym, według których ks. prał. Aleksander Kłos miał popełnić przestępstwo skrzywdzenia osoby małoletniej. Ksiądz Prałat pozostaje w naszej pamięci jako budowniczy naszej parafii i kapłan wymagający od siebie i innych. Brak możliwości osobistej obrony przez niego skłania nas do modlitwy w jego intencji oraz osoby, która twierdzi, że została pokrzywdzona. ks. Janusz Chyła."

Nagranie video pochodzi z zapisu sesji RM Chojnic z 24.01.2022 i zawiera całość wypowiedzi ws. projektu uchwały opisanej w artykule. Zdjęcie jest ze strony parafii pw. MBKP w Chojnicach.

Tagi: