RM Chojnic zgodziła się nie żądać zwrotu bonifikaty za wykup lokalu

Dodane: 2022-02-02

Większością głosów RM Chojnic zgodziła się odstąpić od żądania zwrotu 50% bonifikaty udzielonej przy transakcji sprzedaży najemczyni lokalu komunalnego. Nabywczyni po jego zakupie we wrześniu 2014, w październiku 2014 podarowała lokal wnukowi.

Trzy lata później wnuk sprzedał lokal i całość uzyskanej kwoty przeznaczył na zakup innej nieruchomości mieszkalnej. Zgodnie z regulaminem sprzedaży mieszkań i ustawami pierwotny nabywca powinien w takim wypadku zwrócić bonifikatę Miastu Chojnice. Z takim właśnie żądaniem wystąpił Burmistrz Chojnic. W dniu 30.11.2021 wnuk b.najemczyni wystąpił do władz miasta o umorzenie postępowania ws. zwrotu bonifikaty. Więcej szczegółów w uzasadnieniu uchwały RM z 24.01.2022 (od str. 74 Biuletynu).

W dyskusji nad tym projektem wzięło udział dwóch radnych. Andrzej Plata był ciekaw ile do tej pory było uchwał RM w analogicznych sprawach, zastrzegając wcześniej, że nie będzie głosował przeciw, „ponieważ zawsze, jeśli są wątpliwości, trzeba stawać po stronie petenta i mieszkańców”. Natomiast Bartosz Bluma zapowiedział, że będzie, jak uprzednio, głosował przeciw, gdyż „osoby które zakupiły mieszkanie od miasta miały świadomość, że w ciągu 5 lat nie mają prawa tych mieszkań sprzedać. O tym było nie tylko w regulaminie, ale i w notarialnej umowie o sprzedaży.”

Burmistrz Arseniusz Finster wyjaśnił, że najprawdopodobniej to jest druga lub trzecia taka uchwała RM w ostatnich latach. Dodał, że „...nasz regulamin jest bardzo restrykcyjny. W kraju bywają bardziej liberalne. U nas jest taki konserwatywny.

Za było 12 radnych, przeciw 5 (Bartosz Bluma, Janina Kłosowska, Zdzisław Januszewski, Krzysztof Pestka oraz Jan Koperski), wstrzymało się 3 radnych: Andrzej Gąsiorowski, Alicja Kreft oraz Marek Szank.

Tagi: