Radni z PiS wnieśli projekt uchwały ws. Mozyra

Dodane: 2022-02-22

Klub radnych z Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Chojnic postanowił skorzystać z rady burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera i zgłosił własny projekt uchwały ws. zawieszenia partnerstwa z białoruskim Mozyrem. Będzie rozpatrzony 28.02.2022.

Sugestia burmistrza padła na styczniowej sesji Rady Miejskiej podczas dyskusji ze zwolennikiem zawieszenia współpracy z Mozyrem radnym Zdzisławem Januszewskim. Zawieszenie współpracy jest zaplanowane w niej na czas nieokreślony.

Tak uzasadniono podjęcie tej uchwały: „Przyjmuje się, że miasta partnerskie współpracują ze sobą dążąc do wymiany kulturalnej, gospodarczej oraz informacyjnej. Niezależnie od treści podpisanych porozumień uznaje się, że miasto partnerskie to zaprzyjaźnione miasto w innym przyjaznym kraju. Istota relacji partnerskich spoczywa w szczególności na relacjach między ludźmi i organizacjami. Umowę partnerską podpisują reprezentanci samorządów. Stronami nie są poszczególne organizacje społeczne, ale właśnie samorządy, zaś relacje ustanowione umową mają charakter oficjalny. Na terenie Białorusi systematycznie od wielu lat mamy do czynienia z postępującymi ograniczeniami wolności obywatelskich, represjami i bezprawnymi aresztowaniami działaczy opozycyjnych oraz polskiej mniejszości, jak choćby aresztowaniom m.in. Andżeliki Borys czy Andrzeja Poczobuta. W grudniu 2021 roku skazano Siarhieja Cichanouskiego na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, a jego współpracowników na 16, 15 i 14 lat. Wewnętrzna opozycja na Białorusi jest tłamszona i więziona. Jednocześnie na granicy polsko-białoruskiej kontynuowana jest hybrydowa agresja ze strony migrantów i białoruskich służb. W styczniu bieżącego roku Straż Graniczna odnotowała już pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. W grudniu ubiegłego roku był o to ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wzrasta ilość rannych obrońców polskich granic. W trosce o dobre relacje międzyludzkie, w trosce o transparentność relacji międzynarodowych, będąc zatroskanymi o los Białorusinów, których prawa człowieka są nieustannie łamane, naszym obowiązkiem jest podjęcie decyzji o zawieszeniu relacji partnerskich z miastem Mozyr. To jedyny możliwy dla samorządu konkretny i namacalny wyraz niezgody i protestu wobec nieludzkiej polityki dyktatora Łukaszenki. To też jedyny obecnie możliwy wyraz wsparcia ze strony samorządu dla ludzi dotkniętych prześladowaniami w ich ojczyźnie.”

Na zdjęciu z Archiwum/Aleksander Knitter są burmistrz Arseniusz Finster oraz radni z PiS Zdzisław Januszewski i Bartosz Bluma.

Tagi: