Rada Powiatu jednomyślnie poparła deklarację solidarności z Ukrainą

Dodane: 2022-03-04

Podczas wczorajszej (3.03) sesji Rady Powiatu Chojnickiego wszyscy obecni radni poparli uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim i partnerskim powiatem na Ukrainie ze stolicą w Korsuniu Szewczenkowskim.

Wcześniej został o ten projekt rozszerzony porządek obrad. Nim doszło do głosowania radny Maciej Jakubowski, dyrektor SP nr 2 w Czersku, poprosił, by w tytule uchwały zmienić wyrażenie „na Ukrainie” na „w Ukrainie”. - Tak właśnie o swoim kraju mówią jej obywatele – zauważył radny. Przewodniczący Rady Robert Skórczewski nie przyjął do realizacji tej sugestii, gdyż wg niego obie formy są dopuszczalne i prawidłowe. Głos w dyskusji zabrał jeszcze tylko Wojciech Rolbiecki: Od ponad tygodnia widzimy obrazy przypominające widoki znane nam z filmów dokumentalnych o II wojnie światowej, które dzieją się tak niedaleko naszej granicy. Zachowanie Rosji nic nie zmieniło się od 1920 i 1939 roku – stwierdził radny, członek PiS.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, po czym na prośbę przewodniczącego RP ten fakt uczczono na stojąco oklaskami.

Treść uchwały:

„Powiat Chojnicki jest powiatem partnerskim dla Korsunia - Szewczenkowskiego na Ukrainie od 2006 roku. Wieloletnia współpraca ma dla nas ogromne znaczenie nie tylko ze względu na wymianę doświadczeń, ale także jest istotna dla zachowania pokoju i przyjaźni, dlatego w obliczu ostatnich brutalnych wydarzeń jesteśmy z Wami jeszcze bliżej.

Jednoznacznie potępiamy niczym niesprowokowaną agresję militarną Rosji, przemoc wobec mieszkańców Ukrainy, ataki na osiedla, szpitale i inne obiekty cywilne, których od 24 lutego doświadcza niepodległe państwo ukraińskie. Jesteśmy całym sercem z walczącymi o swoją ojczyznę Ukraińcami. Jako Polacy doskonale rozumiemy czym jest umiłowanie wolności i niepodległości. Wyrażamy gotowość do udzielenia pomocy mieszkańcom Ukrainy w tym głównie mieszkańcom naszego zaprzyjaźnionego Regionu. Chcemy wspólnie, jako reprezentanci wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Radzie Powiatu Chojnickiego, podjętą uchwałą wyrazić swoją solidarność w obronie suwerenności narodu ukraińskiego.

Cytując słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: "Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj" należy podkreślić, że pokój jest dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać wybierając i czyniąc dobro.”

Zdjęcie - mianiaturka video pochodzi z FB Powiatu Chojnickiego.

 

Tagi: