W Swornegaciach Gmina porządkuje teren pomiędzy brzegiem i DW 236

Dodane: 2022-05-04

Wójt Zbigniew Szczepański z inicjatywy Rady Sołeckiej postanowił uporządkować teren w Swornegaciach pomiędzy brzegiem jeziora Karsińskiego, a drogą wojewódzką na odcinku od restauracji Jeziorna do mostu na Brdzie.

Jak poinformował na czwartkowej (28.04) konferencji prasowej wójt Zbigniew Szczepański, wspomniany teren jest „bezumownie i bezpłatnie okupowany przez cztery podmioty gospodarcze”. W sezonie turystycznym składowane są na nim łodzie i sprzęty wodne, na ławkach jest prowadzony handel, funkcjonuje wypożyczalnia rowerów ...”naziemnych”, mimo że jest to teren publiczny, będący własnością Gminy Chojnice. Na prośbę członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Swornegaci, po spotkaniu odbytym w połowie kwietnia, wójt podjął decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze. Są już ustawione na obydwu krańcach terenu tablice informacyjne o tymże zakazie. - Policja zadeklarowała nam egzekwowanie tego zakazu – poinformował Zbigniew Szczepański. Pod koniec kwietnia cztery firmy otrzymały z UG stosowne pisma, w których poinformowano o „niedopuszczalności bezumownego korzystania z nieruchomości poprzez pozostawianie na niej łodzi, sprzętu wodnego oraz innych przedmiotów, gdyż stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców i osób odwiedzających turystyczną miejscowość Swornegacie. Wpływa to także negatywnie na walory estetyczne krajobrazu Gminy Chojnice. (…) Przetrzymywanie sprzętu wodnego bez zezwolenia będzie skutkowało podjęciem czynności przewidzianych prawem.” Wójt jako idealne miejsce do składowania kajaków i innych „pływadeł” uważa teren nad Brdą za miejscową szkołą.

Kolejnym działaniem Gminy zmierzającym do uporządkowania spraw tzw. przybrzeżnych w Swornegaciach i najbliższych okolicach jest wystosowanie pisma do PGW „Wody Polskie”, by dokonało przeglądu pomostów wybudowanych nad jeziorami Karsińskie, Witoczno oraz Długie.

Więcej w relacji video z konferencji. Na miniaturce video screen omawianego terenu z Google Maps.

Tagi: