Ukazał się 39 numer `Kwartalnika Chojnickiego`

Dodane: 2022-05-05

W piątek 29.04 odbyła się w Czytelni prezentacja najnowszego 39 numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z zawartością pisma, posłuchać autorów i bohaterów zamieszczonych tekstów.

Prowadzący spotkanie dyrektor MBP Anna Lipińska i redaktor naczelny pisma Kazimierz Jaruszewski wyrazili zadowolenie z tak licznej obecności chojniczan na promocji. Redaktor naczelny wspomniał, że w październiku przypadać będzie 10-lecie „Kwartalnika Chojnickiego” i podkreślił, że nikt nie spodziewał się, że uda się je wydawać tak długo. Następnie omówił opublikowane w numerze artykuły, zachęcając do ich lektury.

Pierwszy dział poświęcony jest chojnickim pasjonatom i składa się aż z 6 artykułów. Można przeczytać teksty Anny Zajkowskiej o Krzysiu Jażdżewskim, który tworzy konstrukcje z klocków Lego i o planszówkach figurkowych autorstwa Pawła Krause, a także rozmowę Weroniki Sadowskiej ze speedcuberem Hubertem Kwasigrochem. Są teksty Jacka Klajny o Marku Kowalczyku kolekcjonującym pamiątki z czasów PRL-u i Ryszardzie Szarmachu składającym z papieru modele okrętów oraz tekst Marii Czaplewskiej o zainteresowaniu fotografią jej taty Jarosława Czaplewskiego. Jak podkreślił redaktor naczelny, jest to kropla w morzu pasji, którymi zajmują się chojniczanie, dlatego redakcja zamierza wracać do opisywania osób realizujących się w różnych dziedzinach.

Rubryka „Kronika chojnicka” dotyczy wydarzeń w okresie od stycznia do marca tego roku. Monika Garstecka napisała o pomocy dla Ukrainy; Irmina Szyca o aplikacji na smartfony !go Chojnice i powstaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach. Maria Eichler zrelacjonowała Dokonania Roku 2020-2021, a Piotr Eichler upamiętnienie przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ks. Antoniego Wolszlegiera w setną rocznicę jego śmierci. Opublikowane zostało sprawozdanie Małgorzaty Darwish i Jana Bruskiego z działalności Chojnickiego Alarmu dla Klimatu, a Grzegorz Szlanga opisał przebieg Tygodnia z Teatrem. Prezentowaną w tym numerze organizacją jest Stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia, które przybliżyła jego prezes Violetta Klugowska. Na trzy pytania, zadane przez Alinę Jaruszewską, a dotyczące 100-lecia ChKŻ Chojnice, odpowiedział komandor Krzysztof Pestka.

W dziale „Z dziejów miasta” przybliżona została sylwetka ks. Franciszka Ringwelskiego. Prezentowaną ulicą tym razem jest Mickiewicza, z uwagi na, jak zaznaczył Kazimierz Jaruszewski, trwający Rok Romantyzmu Polskiego, natomiast opisaną miejscowością z okolic naszego miasta jest Dąbrówka koło Tucholi. W Oficynie artystycznej można tym razem przeczytać rozmowę z pianistką Weroniką Jaroszewicz, studentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Po prezentacji głos zabrali obecni na spotkaniu pasjonaci. Krzysiu Jażdżewski, któremu towarzyszyli rodzice i młodszy brat, zdradził, że konstrukcje z Lego nie są łatwe i podoba mu się, że są 3D, więc można je obejrzeć z każdej strony. Jarosław Czaplewski przyznał, że to córka postanowiła opisać jego pasję w „Kwartalniku”. Fotografią zajmuje się od dzieciństwa, nie zawsze miał czas na jej rozwijanie, ale ostatnio skupia się na fotografii historycznej. Ryszard Szarmach, mówiąc o swoich modelach z papieru podkreślił, że najbardziej lubi sklejać okręty z okresu II wojny światowej i to te największe – od krążowników po pancerniki.

Wypowiedziała się także Violetta Klugowska, która wymieniła inicjatywy Stowarzyszenia Centrum Kultury Podziemia. Powstało ono zaledwie dwa lata temu, liczy 14 członków i już ma czym się pochwalić. – Działamy w obszarze kultury i sztuki, zajmujemy się działalnością edukacyjną – mówiła. Prezes dodała, że największy akcent kładą na otoczenie opieką uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. Natomiast o przedsięwzięciach stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu mówił jego członek Marek Wituszyński, zwracając uwagę zebranych na problem walki ze smogiem.

Nowy numer „Kwartalnika Chojnickiego” jest już dostępny we wszystkich działach biblioteki.

MBP w Chojnicach.

Tagi: