Instytut Archeologii UŁ z grantem na badania w Dolinie Śmierci

Dodane: 2022-05-25

W konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowany został do finansowania interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt badawczy „Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939”. Jego kierownikiem jest chojniczanin dr Dawid Kobiałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwota grantu to 1,2 mln zł. Jednym z miejsc przyszłych badań, nie tylko archeologicznych, będzie chojnicka Dolina Śmierci. Realizowany przez UŁ, przy współpracy z samorządowymi i państwowymi instytucjami, jest pierwszym tego rodzaju projektem archeologicznym w kraju. Poniżej fragmenty opisu projektu ze strony UŁ.

Celem projektu, realizowanego w latach 2022–2025 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, jest zbadanie miejsc związanych z masowymi egzekucjami, które miały miejsce w trakcie Zbrodni 1939 i które były poza archeologicznym zainteresowaniem do chwili obecnej. Prace polegać będą na integracji danych uzyskanych w wyniku zastosowania metod badań archeologicznych przy wykorzystaniu źródeł historycznych, słownych, wizualnych oraz materialnych. Połączenie metod, źródeł i perspektyw charakterystycznych dla historii, etnografii i archeologii pozwoli na odkrycie nowych aspektów masowych mordów z 1939 r. oraz współczesnej wartości i znaczenia tego trudnego dziedzictwa. Z tego powodu projekt kładzie nacisk na przeszłość i jej konsekwencje we współczesności. (…)

Kierownikiem projektu jest dr Dawid Kobiałka. W jego realizację zaangażowani są badacze (archeolodzy, historycy, antropolodzy kulturowi, antropolodzy fizyczni) z różnych instytucji naukowych. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny oraz międzynarodowy. Członkami zespołu są także hiszpańscy archeolodzy oraz medycy sądowi współpracujący z prof. Alfredo González-Ruibalem – jednym z czołowych badaczy zajmujących się szeroko pojętą archeologią współczesności. Prace terenowe będą realizowane przy ścisłej współpracy z lokalnymi oraz państwowymi instytucjami (m.in. Pion Śledczy IPN w Gdańsku).

Ilustracja, to screen z TVP-1 z 10/2020 z wieczornego wydania Wiadomości. 

Tagi: