Policja, Straż Pożarna i Sanepid prezentują sprawozdania za 2021 rok

Dodane: 2022-05-25

Na najbliższej sesji (31.05) Rady Powiatu Chojnickiego jej członkowie zapoznają się ze sprawozdaniami powiatowych służb i instytucji z działalności w 2021 roku. Przedstawiamy ich omówienie.

W ub. roku Policja na terenie powiatu stwierdziła dokonanie 1572 przestępstw pospolitych. Jest to o 105 więcej, niż rok wcześniej. Tylko komisariat w Czersku miał spadek o 10% w porównaniu do 2020 roku. Wykrywalność w kategorii „przestępstwa kryminalne” (ponad 65% ogółu przestępstw) jest najlepsza w Czersku – 87%, najniższa w KPP Chojnice (miasto i gmina Chojnice oraz Konarzyny) – 75%. W 2021 na terenie powiatu dokonano 14 kradzieży samochodów. Przed rokiem było 18. Wykrywalność wyniosła ok. 43%.

Państwowa Straż Pożarna w 2021 podczas 81 kontroli sprawdziła 125 obiektów. W 35 z nich stwierdziła nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów ppoż. Wydano 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie niedociągnięć. Podczas sześciu prac odbiorowych wydano stanowiska ze sprzeciwem. W 2021 doszło do sześciu wypadków strażaków przy pracy. Jeden z nich podczas akcji gaśniczej, pięć podczas zajęć sportowych. W liczącym 47 stron sprawozdaniu nie znaleźliśmy statystyki za 2021 dotyczącej akcji gaśniczych i ratunkowych.

Chojnicki Sanepid w 2021 dokonał 323 kontroli próbek wody wodociągowej. W jednym przypadku wykryto nieprawidłowość. W wodzie pobranej w NZOZ Rehabilitacja Krojanty stwierdzono zbyt wysoką zawartość manganu (norma 50 mikrogramów na litr, było 118). Wydano w tej sprawie decyzją administracyjną. Kontrolowano podczas ubiegłorocznego sezonu wakacyjnego 7 kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu chojnickiego. Na jednym z nich (nie podano informacji na którym) stwierdzono wystąpienie mętnej wody o kolorze turkusowym, brak było informacji o kąpielisku, nie aktualizowano danych o warunkach panujących na kąpielisku. Sanepid zajmuje się także szczepieniami obowiązkowymi i przeciw COVID-19. Stwierdzono „niepożądane odczyny poszczepienne” ogółem u 31 osób. W grupie „covidowej” było 21 przypadków.

Także Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym przygotował swe sprawozdanie. Oczywiście najwięcej działań dotyczyło pandemii koronawirusa. Wydział zorganizował powstanie Powiatowego Punktu Szczepień Masowych, w którym w 2021 dokonano ponad 20 tys. szczepień. Zajął się przekazywaniem do gmin i miast w powiecie m.in. 377 tys. maseczek ochronnych, 1000 opakowań pięciolitrowych płynów do dezynfekcji, 127 tys. rękawic ochronnych, 8900 szt. fartuchów i 1270 szt. gogli ochronnych.

Więcej szczegółów w załączonym sprawozdaniu.

Zdjęcie - archiwum/RMak.

Tagi: