Umowa z wykonawcą przebudowy `berlinki` z Chojnic do Czerska podpisana

Dodane: 2022-06-03

Została podpisana umowa ze zwycięzcą przetargu ogłoszonego przez gdański oddział GDDKiA na przebudowę odcinka tzw. berlinki, czyli DK nr 22 z Chojnic do Czerska. Roboty mają zakończyć się w czerwcu 2024 roku.

W ramach prac budowlanych rozbudowany zostanie odcinek DK22 od końca obwodnicy Chojnic do Czerska o długości ok. 22,5 km. Obecnie ten odcinek drogi jest wykonany z płyt betonowych przykrytych dywanikiem z nawierzchni bitumicznej, która zostanie rozebrana. Wykonawca zbuduje nową konstrukcję i nawierzchnię drogi dostosowanej do nośności 11,5 t/oś. W ramach prac przebudowane zostaną skrzyżowania, powstanie droga dojazdowa, zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscami odpoczynku i rekreacji rowerzystów. Ponadto przebudowany zostanie most i kładka na Suskiej Strudze, powstaną też przepusty pod drogami. Na trasie zbudowany zostanie również system odwodnienia ze zbiornikami na wody opadowe, kanał technologiczny, oświetlenie i ekrany akustyczne. Wykonawcą prac budowlanych jest firma PORR S.A. Koszt zadania wyniesie ok. 167,2 mln zł. Prace budowlane potrwają do czerwca 2024 r.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości układu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa (m.in. poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego). Zwiększy też dostępność transportową terenów sąsiadujących z inwestycją. Rozbudowa pozytywnie wpłynie również na jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, m.in. dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz redukcję ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Tekst - GDDKiA, grafika - screen z Google Street View z 08.2017 ze skrzyżowaniem DK 22 z drogami do Krojant i Nowej Cerkwi.

Tagi: