Mają tylko 3 dni na przygotowanie się do debaty nt. Raportu o stanie Gminy Chojnice

Dodane: 2022-06-08

Od bieżącej kadencji samorządów obowiązuje przepis zobowiązujący władze gmin do przedstawiania radnym i pozostałym mieszkańcom corocznych Raportów o stanie gmin. Porównujemy jak podeszły do tej sprawy w 2022 władze Konarzyn i gminy Chojnice.

Termin na ujawnienie tych raportów minął 31 maja. Gmina Chojnice swój Raport umieściła w Biuletynie Informacji Publicznych 25 maja, informacje o Raporcie z linkiem do BIP-u i o terminie dostarczenia do UG formularza z 20 podpisami poparcia pojawiła się na stronie Urzędu Gminy w Aktualnościach 6 czerwca o godzinie 13.20. Termin na ich dostarczenie do UG mija 9 czerwca o godzinie 15.00. Czyli ktoś omijający BIP i nie znający przepisów ustawowych ma 3 (trzy) dni na analizę Raportu o 95 stronach i zebranie wymaganych podpisów. Sesja Rady Gminy Chojnice, na której będzie wspomniana debata, jest następnego dnia – 10 czerwca. Warto dodać, że informacja o tejże sesji na stronie UG pojawiła się 2 czerwca, ale nie było w niej wzmianki nt. udziału mieszkańców w debacie nad Raportem, jak i samej informacji, że wtedy będzie nad nim debata. Gdyby jednak kliknął internauta w umieszczony link do materiałów na sesję, to trafi do BIP-u ze wspomnianym Raportem. Tego samego dnia (2.06) była konferencja prasowa Wójta Zbigniewa Szczepańskiego. Były podczas niej informacje o firmach zajmujących się rejsami tramwaju wodnego po jeziorze Charzykowskim i wypożyczaniem przeźroczystych kajaków na jeziorze Karsińskim, nie było informacji o Raporcie i o zbliżającej się sesji Rady Gminy.

Gmina Konarzyny „trochę” inaczej podeszła do omawianego tematu. Artykuł na stronie UG pt. „Raport o stanie gminy Konarzyny za 2021 r. oraz zaproszenie do debaty” został umieszczony 31 maja. Podano w nim, że sesja Rady Gminy Konarzyny będzie po … 13 dniach – 13 czerwca. Tyle też czasu na zapoznanie się z Raportem i zebranie 20 podpisów mają mieszkańcy gminy Konarzyny. Ze względu na to, że sesja jest w poniedziałek, wyjątkowo do tego dnia można dostarczać formularze.

Niestety, ustawodawca nie przyjął przepisu, w którym byłoby jednoznacznie opisane, jakie są terminy na powiadomienie mieszkańców o debacie nad Raportem o stanie gminy. Czyli i 13 dni (Konarzyny), i 3 dni (gmina Chojnice) są zgodne z prawem. Ocenę, która gmina przejrzyściej podeszła do tego tematu, pozostawiamy Czytelnikom.

Tagi: