Martyna Miller zaprasza do udziału w projekcie `Brak Lasu`

Dodane: 2022-06-23

W sobotę 25.06 na ponawałnicowym terenie w pobliżu jeziora Śpierewnik, niedaleko Lotynia, odbędzie się specjalne spotkanie w tzw. Braku Lasu. Zaprasza na nie Martyna Miller, artystka multimedialna, performerka i autorka filmów.

Głównym, inaugurującym wydarzeniem, podczas sobotniego spotkania będzie odsłonięcie tablicy opowiadającej historię kopca i ideę projektu „Brak Lasu”. Tablica powstała we współpracy z Nadleśnictwem Rytel oraz innymi osobami zaangażowanymi i, podobnie jak KOPIEC, stanie się stałym elementem przestrzeni Braku Lasu. Odsłonięcie tablicy nastąpi ok. godziny 13.00. Zapraszam do zostawienia aut w Lotyniu i spaceru na miejsce wydarzenia lub do przyjazdu rowerem. Współrzędne geograficzne miejsca wydarzenia, to 53.70940, 17.75403.

Pozostałe wydarzenia przygotowane na ten dzień przez Martynę Miller, stypendystkę Marszałka Województwa Pomorskiego.
- Medytacja drzewa – medytacja mocy. Krótkie wprowadzenie medytacyjne oparte o osadzaniu się w energii drzew.
- Bierki z Braku Lasu. Gra w bierki przygotowane przez Martynę Miller ze znalezionych w Braku Lasu gałązek.
- Prezentacja makiety Braku Lasu. Makieta z gliny, kamienia i fragmentów roślin przedstawia miejsce, które łączy pamięć o lesie, wyobrażenie nocy z 2017 roku i teraźniejszość, zadając pytanie o przyszłość tego miejsca.
- Uczta koloru ziemi. Uczta w brązie. Osoby chętne do włączenia się w przygotowania uczty – zapraszam do kontaktu.
- Wpisy do księgi pamiątkowej Brak Lasu. Miejsce Zmian. To właśnie w sobotę będzie możliwość wpisania się do księgi, przygotujcie proszę swoje opowieści, wspomnienia, historie.
- Tworzenie wspólnej opowieści wizualnej. Alternatywna do wpisów forma wypowiedzi – dokamerowa.
- Możliwość obejrzenia filmu „Squat” przygotowanego w przestrzeni Braku Lasu autorstwa Martyny Miller, a także innych tekstów kultury powstałych w ostatnich latach na tych terenach.
- Spacer ornitologiczny z Grażyną Jaszewską, pracownika Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

Wydarzenie dołącza do konferencji i uroczystości związanych z otwarciem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „W ślad za huraganem”. W Nadleśnictwie Rytel tego dnia odbędzie się rajd rowerowy po trzynastu punktach wyznaczających huraganową historię tego miejsca. Więcej informacji: https://rytel.torun.lasy.gov.pl/en/sciezka-turystyczno-edukacyjna-w-slad-za-huraganem-
Autorka wydarzenia będzie wdzięczna za informację o przybyciu wysłaną na email kontakt@martynamiller.com lub pod telefonem 694063012.

Dr Martyna Miller ukończyła studia antropologiczne w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Współzałożycielka niezależnej przestrzeni wystawienniczej i edukacyjnej DOMIE w Poznaniu, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r., brała udział w licznych wystawach w Polsce i na świecie.
 Od przeszło dwóch lat Martyna Miller pracuje z ponawałniczym krajobrazem Borów Tucholskich, gdzie obecnie mieszka, spustoszonym w 2017 roku przez nawałnicę, która zniszczyła setki hektarów lasu. Spotkania w braku lasu są częścią wieloelementowego projektu „Brak lasu”, w skład którego wchodzą performansy, działania i interwencje artystki w przestrzeni. Pracując z krajobrazem oraz z pamięcią mieszkańców tych terenów, których świat uległ gwałtownemu przeobrażeniu, artystka nie tylko utrwala ślady i zmiany, ale włącza się też aktywnie w proces upamiętniania. Za zgodą Nadleśnictwa Rytel pozyskała znajdujący się nad jeziorem Śpierewnik kopiec karp, który jako zachowany element pejzażu zostanie przekształcony w pomnik ekologicznej katastrofy, znak mówiący o tym wydarzeniu, poddany naturalnym procesom zarastania.

GOK Chojnice

Tagi: