Wkrótce sesja Rady Powiatu z votum zaufania i absolutorium

Dodane: 2022-06-28

W czwartek 30.06 sesja Rady Powiatu Chojnickiego, na której planowana jest debata nad Raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za 2021 r. Ustawodawca ustawił wysoko poprzeczkę, by mieszkaniec powiatu mógł wziąć udział w dyskusji.

Z informacji zamieszczonej 23.06 na stronie głównej Starostwa i w BIP-ie (inaczej, niż Urząd Miejski w Chojnicach, który ograniczył się tylko do BIP) wynika, że chętny musi zebrać minimum 150 podpisów i dostarczyć je do 29.06 g.15.00. Nie ma w tekście, że jest ograniczenie w długości czasu wystąpienia. Do tej pory w poprzednich latach nikt nie zgłosił się do udziału w debacie. Raport ma 181 stron i 20 rozdziałów.

W porządku obrad najbliższej sesji, poza wspomnianą debatą, będzie także dyskusja nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2021 i głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Chojnickiego absolutorium z tego tytułu. Trzy projekty uchwał dotyczą chojnickiego szpitala: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia programu naprawczego. Ma zostać zatwierdzone porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty”. Inny z projektów uchwał dotyczy udzielenia Gminie Brusy pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współorganizację XXIII Światowego Zjazdu Kaszubów „Kaszubi Ukrainie”.

Więcej informacji o programie sesji na stronie BIP Powiatu Chojnickiego.

Tagi: