Jednogłośnie przyjęto uchwały Rady Powiatu ws. szpitala

Dodane: 2022-07-01

Na wczorajszej (30.06) sesji Rady Powiatu Chojnickiego samorządowcy mieli do przyjęcia trzy uchwały dotyczące chojnickiego szpitala. Dawno debata nad nimi nie trwała tylko 10 minut.

Uchwały były w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

W dyskusji nad nimi wzięła udział tylko radna Mirosława Dalecka. Wyraziła zadowolenie, że w 2022 nie będzie potrzeby pokrywania dziury finansowej szpitala z budżetu Powiatu, bo strata za 2021 jest w wysokości ok. 5,2 mln zł i jest niższa, niż odpis amortyzacyjny za ubiegły rok (ok. 7 mln zł). Zauważyła, że program naprawczy jest bardzo podobny do tych z minionych lat, poza uwzględnieniem przychodów z badań tomografem komputerowym, „który niedawno zakupiono dzięki rządowej dotacji”. Starosta Marek Szczepański dodał, że także Urząd Marszałkowski dołożył do tej inwestycji sporą dotację. Natomiast sam tomograf jest już w trakcie montażu i wkrótce zacznie wykonywać badania.

Każde z głosowań było jednomyślne – wszyscy obecni radni w liczbie 19 byli za przyjęciem wspomnianych projektów uchwał.

Tagi: