Burmistrz - Skarga M.Wałdocha do WSA to zwykły skandal

Dodane: 2022-08-17

Na wczorajszym (16.08) wspólnym posiedzeniu komisji RM Chojnic, które odbyło się przed sesją zwołaną na 22.08, burmistrz Arseniusz Finster poruszył sprawę wniosku Marcina Wałdocha złożonego w WSA w Gdańsku ws. uchylenia uchwały RM o udzieleniu votum zaufania.

Po sesji RM z 20.06.2022, na której podjęto uchwałę ws. udzielenia votum zaufania burmistrzowi Chojnic, Marcin Wałdoch zapowiedział na swym blogu, że wyśle do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosek o jej uchylenie, gdyż jest „brak uzasadnienia do uchwały oraz jest brak możliwości znalezienia jakichkolwiek racjonalnych podstaw udzielonego wotum zaufania.”. W piśmie do WSA stwierdził m.in. „Należy wskazać, że podczas omawiania raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach ograniczył, bez wcześniejszej zapowiedzi o takim ograniczeniu i bez podstaw prawnych, głos obywatelom zajmującym głos w debacie nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r., którzy nie mogli w określonym czasie (20 minut) przedstawić swojego stanowiska w sposób całościowy i wyczerpujący. Ponadto Burmistrz Miasta Chojnice nie omówił i nie zaprezentował zebranym raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, co winien uczynić przed rozpoczęciem debaty nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice.

W biuletynie sesyjnym jest projekt uchwały o przekazaniu skargi na powyższą uchwałę do WSA, którą odesłał do RM Chojnic właśnie WSA w Gdańsku. Okazuje się, że jej autor powinien ją złożyć do WSA za pośrednictwem RM Chojnic, a nie bezpośrednio w Gdańsku. W projekcie uchwały nie podano kto jest autorem skargi, nie ma jej treści, nie ma także treści stanowiska RM ws. skargi wysłanego do WSA. Ale dopowiedział to radnym burmistrz Arseniusz Finster. - Ta skarga, to jest dla mnie zwykły skandal. Apeluję do radnych z PiS, by mieć wspólny pogląd na nią. Jeżeli wnioskodawca pisze do WSA, załączając projekt uchwały, i mówi że nie było uzasadnienia, to ja otwieram biuletyn sesyjny, gdzie jest uzasadnienie. Ten człowiek po prostu kłamie. Zarzuca ponadto wam, że nie wytłumaczyliście dlaczego głosowaliście „za” i „przeciw”. Na ten zarzut mogę zacytować protokół z obrad sesji RM, gdzie radny opozycji Bartosz Bluma na pięciu stronach wyjaśnia stanowisko klubu i przedstawia argumenty, dlaczego nie poprze votum zaufania. (…) To jest niebywałe. To jest skandal, za który będziemy się wstydzić. (…) Panie Wałdoch, zalecam przeczytać protokół, wtedy pan wszystko zrozumie. Tylko trzeba chcieć go przeczytać.

Zdjęcie pochodzi z sesji RM z 20.06.2022, podczas której Marcin Wałdoch wziął udział w debacie nad votum zaufania.

Tagi: