Nie będzie uchwały RM ws. wygaszenia mandatu radnemu Andrzejowi Placie

Dodane: 2022-08-18

Podczas wspólnego posiedzenia komisji RM i RSO z 16.08 Sekretarz Miasta Robert Wajlonis wyjaśnił radnym, że nie ma przesłanek, by Rada Miejska podejmowała uchwałę o wygaszeniu mandatu radnemu Andrzejowi Placie.

Poprosił o to przewodniczący Rady Antoni Szlanga, zastrzegając przy okazji, że pismo od Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha nie było wnioskiem o wygaszenie mandatu, a informacją, że występują przesłanki do jego wygaszenia.

Podobną tezę wygłosił także Robert Wajlonis: - Wojewoda podzielił się z nami swoimi wątpliwościami, które wcześniej otrzymał od nieznanej nam osoby. Uważamy, że te zarzuty wobec radnego Andrzeja Platy są bezzasadne. Co do zarobkowania na majątku gminy przez radnego, to mamy tu przypadek zatrudnienia w jednostce organizacyjnej podlegającej pod UM. Natomiast prawo zabrania zatrudniania radnego w UM oraz na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej. Kolejny zarzut dotyczy rzekomego braku łączności ze społeczeństwem, bo radny zamieszkuje w innej miejscowości. To nie ma znaczenia. Radny od urodzenia jest obywatelem naszego miasta, jest w spisie wyborców w Chojnicach. Głosował u nas w wyborach. Nie zachodzą więc przesłanki, by RM podejmowała uchwałę o wygaszeniu mandatu radnemu Andrzejowi Placie.

Poprosiliśmy po posiedzeniu komisji o komentarz Andrzeja Platę: - Złożyłem w UM obszerne wyjaśnienia na temat spraw poruszonych w piśmie od Wojewody. Nie mam nic do dodania do tego, co w trakcie obrad przekazał radnym Sekretarz Miasta Robert Wajlonis.

Tagi: